COOKIES

På hemköp.se använder vi cookies för att individanpassa webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Jag förstår
Hemköp

Märkning för hållbara val

Publicerad
26 maj 2017

EU-blomman

EU-blomman logotype
EU-blomman – Ecolabel – är EU:s officiella miljömärkning som antogs 1992 av EU-kommissionen. I kontrast till den enkla grafiska symbolen står en lång kravchecklista, som måste bockas av under hela produktionskedjan för att märkningen ska få användas. Bland de producenter och aktörer som lever upp till dessa krav, återfinns idag allt från papperstillverkare till turistorganisationer.

Bra Miljöval

Bra miljöval logotyp
Bakom Bra Miljöval står Naturskyddsföreningen, som verkar för ett samhälle som är i balans med naturen. En produkt som klassas som Bra Miljöval är en produkt som har minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö. Märkningen samlar både fysiska produkter och tjänster, och hittas följaktligen på allt från rengöringsprodukter till försäkringar och transporter.

Svanen

Svanen logotype
Svanen är en nordisk märkning som har tjänstgjort under två decennier i miljöns intressen. Visionen är ett hållbart samhälle genom hållbar konsumtion, och grunden för märkningen är en minutiös process som granskar en produkts livscykel, från råvara till avfall. I Sverige finns över 6 500 Svanenmärkta produkter, sorterade i 65 olika grupper.

EU-lövet

EU-lövet logotyp
EU-lövet garanterar att minst 95% av produktens innehåll har producerats enligt EU:s förordning för ekologisk produktion. Symbolen visar också att produktens förpackning har varit obruten ända sedan den lämnade producenten eller förädlaren. Bakom EU-lövet finns ett omfattande ekologiskt jordbrukssystem som innefattar samtliga EU-länder.

KRAV

Krav logotyp
KRAV-märkningen har tagits fram för att värna om vår miljö, en god djuromsorg och god hälsa. Den garanterar att märkta produkter är odlade eller framställda utan konstgödsel, genmodifierade organismer och kemiska bekämpningsmedel, samt att djurfoder inom exempelvis kött- och äggproduktion är ekologiskt odlat. Symbolen ställer också krav på socialt ansvar hos alla producenter.

MSC

MSC logotyp
MSC utläses Marine Stewardship Council och är en nischad organisation som främjar och certifierar hållbart fiske runt om i världen. Målsättningen med certifieringen och dess tillhörande märkning – vägledande för konsumenter som gör aktiva val av fisk och skaldjur – är att bidraga till sundare hav genom att erkänna och belöna hållbara, hänsynsfulla fångstmetoder.

FSC

FSC logotyp
FSC är förkortningen för Forest Stewardship Council, en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljömässigt,
socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Konkret innebär det bland annat att FSC värnar om hotade växter och djur samt tar hänsyn till avverkningsområdens framtida förmåga att bära skog. I Sverige hittas FSC:s märkning bland annat på grillkol, trädgårdsmöbler och böcker.

FairTrade

FairTrade logotyp
FairTrade är en oberoende rättvisemärkning som i grund och botten finns till för att skapa bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Producenter som uppfyller kriterierna för FairTrade – som exempelvis behandlar och motverkar barnarbete, underbetalning till anställda och alla former av diskriminering – får i gengäld ökad tillgång till en internationell marknad och garanterade minimipriser för sina produkter.