COOKIES

På hemköp.se använder vi cookies för att individanpassa webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer

Jag förstår
Hemköp

Miljö och hållbarhet

Publicerad
28 maj 2014

Områden som Hemköp arbetar
aktivt med inom miljö och hållbarhet

Klimatkompenserade varor

I Hemköps butiker ska det egna varumärket Garant Såklart finnas. Det är en serie kroppsvårds- och rengöringsprodukter som är klimatkompenserade, allergimärkta och miljömärkta.

Hemköps miljöplastkasse

Hemköp har som första aktör i Sverige introducerat en riktig miljöplastkasse! Kassen är förnyelsebar och gjort av grön polyeten, där råvaran är sockerrör. Återanvänd den ett par gånger så minskar miljöpåverkan så mycket som möjligt - innan du lämnar den till återvinningen.

Hållbara fiskdiskar

Hemköp har en fiskpolicy som bland annat innebär att våra butiker bara säljer fisk och skaldjur från hållbara bestånd. Bedömningen av vilka bestånd som är hotade utgår från Världsnaturfonden, WWFs röda lista.

Hemköp säger nej till ägg från höns i bur

Hemköp har av etiska skäl fattat beslut om att enbart sälja ägg från frigående höns i sina butiker.

Alltid miljöalternativ i hyllan

I Hemköps butiker ska det finnas ett brett sortiment av ekologiska, rättvisemärkta och nyckelhålsmärkta varor.

Svinnreducering

Hemköp arbetar aktivt med att minska svinnet i butikerna.

Källsortering

Hemköp arbetar aktivt med att förbättra källsorteringen i butikerna. Så mycket som möjligt av det avfall som genereras ska gå till återvinning. En upphandling av avfallsentreprenörer har genomförts på central nivå för alla Hemköps helägda butiker. Matavtall kommer att sorteras ut för biogasproduktion i de kommuner där möjligheter finns.

Energireducering

Hemköps verksamhet bedrivs i butikslokaler som kräver enerigkrävande installationer såsom kyl- och frysdiskar. Hemköp arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen i butikerna och bedriver ett fortlöpande utvecklingsarbete. I det pågående arbetet med att modernisera butikerna ingår också att göra en energigenomgoång och bland annat miljöanpassa kylanläggningar, installera lågenergibelysning och miljöanpassa elanläggningen.

Hemköp jobbar efter säsong

Hemköp arbetar utefter ett säsongskoncept för att kombinera tidpunkten för bästa smak, bästa pris och främja inköp som går i takt med årstidsväxlingarna. Säsongstänkandet har gått från dåtidens nödvändighet till nutidens trend och intresset för att äta efters säsong växer i takt med det ökade miljö-/klimatmedvetandet. Butikerna kläs om med ny skyltning, receptfoldrar och utvalda erbjudanden varje säsong. 

 

Läs mer om Hemköps och Axfoods övriga arbete inom hållbarhet