Start / Hållbarhet / En godare miljö / Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Infrastrukturen som bär upp allt liv

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung. Den omfattar mångfald inom arter, mellan arter och ekosystem. Biologisk mångfald är helt enkelt infrastrukturen som bär upp allt liv på jorden och därför är den viktig att värna och ta hand om.

Hemköp och biologisk mångfald

Vår verksamhet både påverkas av och påverkar den biologiska mångfalden. För att producera livsmedel behövs en rik biologisk mångfald med välfungerande ekosystem såsom ett stabilt klimat, fertila jordar, god vattenstatus, hav i balans och pollinering. Samtidigt driver livsmedelsproduktionen på förlusten av den biologiska mångfalden. Utökad markanvändning för jordbruk är till exempel det enskilt största hotet mot den biologisk mångfald på global nivå. Förlust av biologisk mångfald spär också på klimatförändringarna och dess effekter. Alla dessa faktorer innebär en stor risk, både globalt, och för vår verksamhet. Men det finns också stora möjligheter att påverka. 

Något av det viktigaste vi kan göra är att öka försäljningen av varor med mindre negativ påverkan på den biologisk mångfalden. Varorna som säljs i våra butiker har olika stor påverkan på den biologiska mångfalden och den varierar beroende på vilken typ av produkt det är och hur den har producerats. Vi arbetar både med att utöka utbudet av produkter med mindre negativ påverkan, till exempel underutnyttjade fiskarter, och att öka försäljningen av hållbarhetsmärkta varor där produktionen har skett med hänsyn till växt- och djurlivet på och omkring produktionsplatsen. Läs mer om hur vi jobbar med ekologiskt samt hållbarhetsmärkta produkter. 

Hemköp är en del av Axfoodkoncernen och tillsammans inom koncernen arbetar vi för att gynna den biologiska mångfalden. Läs vår strategi för biologisk mångfald här.