Villkor Hemköp bonuskund

Allmänt Hemköp bonuskundsprogram
Hemköp bonuskundsprogram är ett kostnadsfritt lojalitetsprogram, som är utfärdat av Hemköpskedjan AB (organisationsnummer 556113-8826), nedan Hemköp. Hemköp bonuskundsprogram är personligt och kan endast nyttjas av dig själv. Programmet syftar till att erbjuda dig som kund en personligt anpassad köpupplevelse med relevanta erbjudanden och kommunikation. Som bonuskund inom hemköp kan du ta del av kommunikation digitalt och/eller postalt samt via hemköp.se och Hemköps-appen.

Vem kan ansluta sig till Hemköp bonuskundsprogram
För att bli Hemköp bonuskund måste du som huvudsökande ha fyllt 18 år. En eller flera medsökande, som har fyllt 18 år, kan anslutas till huvudsökandes medlemskap. En (1) bonuskund kan endast tillhöra ett (1) medlemskap åt gången.

Ansökan till Hemköps bonuskundsprogram
Ansökan till Hemköps bonuskundsprogram görs i bemannad kassa genom att uppvisa giltig id-handling och uppge mobilnummer. Ansökan kan även ske genom att, via www.hemkop.se eller sms-ansökan, uppge personnummer, mobilnummer och e-postadress. Saknar du personnummer, ej vill uppge personnummer, har sk skyddad identitet eller saknar svensk folkbokföringsadress ansöker du via en blankett på hemkop.se/artikel/dataskydd. Observera att Hemköp, för att stärka integritetsskyddet, ej skickar någon adresserad postal kommunikation till individer med s k skyddad identitet.

Hemköps förpliktelser
• Hantera belöningssystem
Hemköp åtar sig att ge dig bonus baserat på t.ex. bonusgrundande köp, tillhandahålla bonuscheckar, och kommunicera uppnådd bonus på hemköp.se/mina-sidor.

• Hantera ditt medlemskap i Hemköp bonuskundsprogram samt administrera ditt användarkonto på Hemköp.se och i Hemköps app
Hemköp åtar sig att hantera ditt medlemskap och administrera ditt användarkonto på Hemköp.se och i Hemköps app.

• Lämna förmåner och erbjudanden till dig
Hemköp åtar sig att erbjuda dig förmåner och erbjudanden såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, gåvor eller annan direktmarknadsföring. Dessa förmåner och erbjudanden baserar sig på analyser av de uppgifter som vi samlar in för samma syfte.

• Leverera en personligt anpassad upplevelse
Hemköp åtar sig att leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster. Detta innefattar bland annat att:

- ge dig som medlem ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, personligt anpassad presentation av erbjudanden, samt

- förenkla din användning av våra tjänster, t.ex. genom att visa en sammanställning av dina köp och hur mycket du har sparat på att nyttja ditt medlemskap, samt spara inköpslistor eller valt betalsätt i syfte att underlätta framtida köp.

Adressändring
Om du ändrar ditt namn eller din adress hos Skatteverket (folkbokföringen) så uppdateras dina personuppgifter automatiskt i våra system i de fall, vi av dig som kund, har fått tillgång till ditt personnummer. I övriga fall måste du som kund, inom skälig tid efter ändringen, kontakta Hemköps kundtjänst och informera om ändringen.

Identifiering av Hemköp bonuskund
Som medlem i Hemköp bonuskundsprogram kan du använda flera identifieringsmöjligheter:

• Identifiering i bemannad kassa via någon av nedan alternativ:
- Ditt bankkort/betalkort/kreditkort som kopplats till ditt medlemskap
- Ditt medlemsnummer
- Genom att visa upp giltig id-legitimation
- Ditt utfärdade Hemköp bonuskort

• Identifiering vid självskanning inklusive utcheckning i obemannad kassa via någon av nedan alternativ:
- Ditt utfärdade Hemköp självscanningskort eller giltig id-legitimation
- Ditt bankkort/betalkort/kreditkort som kopplats till ditt medlemskap
- Ditt medlemsnummer genom att ange det vid betalning
- Ditt personnummer genom att ange det vid betalning
- Ditt utfärdade Hemköp bonuskort

• Identifiering i e-handeln och i hemköps app sker via inloggning med:
o Ditt personnummer alternativt ditt samordningsnummer eller medlemsnummer
o Samt lösenord

• Identifiering via mobila betalningar eller andra digitala betallösningar:
Med kundens godkännande, kan Hemköp även använda olika betalningssätt för att identifiera att kunden är bonuskund, genom att ansluta till vald betalmetod, enligt deras villkor.

Kundens ansvar för identifieringsuppgifter
Som kund är du ansvarig för att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter, ditt bankkort/betalkort/kreditkort som kopplats till ditt medlemskap i bonuskundsprogrammet, din legitimation, ditt medlemsnummer samt ditt medlemskort. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina identifieringsuppgifter enligt ovan ska detta anmälas snarast till kundtjänst. Om en sådan anmälan inte gjorts ansvarar du för alla köp som gjorts med dina identifieringsuppgifter.

Bankkort/betalkort/kreditkort som bärare av ditt medlemskap
Du kan använda ditt kopplade bankkort/betalkort/kreditkort som du normalt betalar med på Hemköp som identifiering för att automatiskt få dina rabatter, bonus på bonusgrundande varor och dina köp registrerade. Vissa bankkort/betalkort/kreditkort accepteras dock inte.

Koppling av bankkort/betalkort/kreditkort sker i bemannad kassa i någon av Hemköps butiker. Du uppvisar legitimation eller ditt medlemsnummer. Kortnumret på ditt bankkort/betalkort/kreditkort kommer inte lagras i våra system annat än i krypterad form. Lagringen och hanteringen av bankkortsnumret sker helt i enlighet med säkerhetsregelverket PCI-DSS som är framtaget av ledande kortutgivare, däribland VISA och Mastercard.

När ditt bankkort/betalkort/kreditkort förnyas på grund av att utgångsdatum uppnåtts behöver du koppla om kortet. Även när/om kortet spärras, så att ett helt nytt kort utfärdas, behöver du koppla om det kortet till ditt medlemskap.

Bonuskund kopplat till självscanning
Tjänsten självscanning är en frivillig tjänst som enbart kan användas av de kunder som valt att bli bonuskund samt har ett svenskt personnummer. Som bonuskund har du möjlighet att självscanna i de Hemköpsbutiker som erbjuder tjänsten självscanning. För att plocka ut en självscanningsscanner kan du skanna giltig id-handling t.ex. körkort alternativt dra ditt personliga självscanningskort i butiken. Självscanningen är personlig och kan inte brukas av eller överlåtas till annan.

All självscanning hos Hemköp skall genomföras enligt föreskrivna rutiner (se beskrivning som finns i informationsbroschyren om självscanning), som finns i de Hemköpsbutiker som erbjuder självscanning. Exempelvis ska kunden scanna alla artiklar; d.v.s. om kunden köper olika smaker av artikeln, ska varje smak scannas var för sig. Kunden förbinder sig till att ta del av dessa instruktioner innan kunden börjar att självscanna.

Kund som använder självscanning hos Hemköp ansvarar för att alla varor som kunden tar genom butikens utcheckningskassa har registrerats för betalning, antingen genom registrering i handscannern eller, om detta inte varit möjligt, genom att visa upp varan för registrering i en bemannad utcheckningskassa.

Slumpvis avstämning i självscanningen
Du som kund är medveten om och accepterar att butiker i vissa fall kommer att genomföra så kallad avstämning avseende handel genom självscanning hos Hemköp. Avstämning innebär att samtliga eller delar av de varor som kunden vill ta genom utcheckningskassan scannas av butikspersonalen. Syftet med avstämning är dels att säkerställa att handscannern hanteras rätt, dels att förebygga missbruk av självscanning hos Hemköp.

Normalt sker avstämningen vid slumpvis valda tillfällen och då får kunden och kassören besked om detta i utcheckningskassans display när kunden registrerar sitt självscanningskort eller giltig id-handling t.ex. körkort för att betala. Om summan som framgår av kundens scanning och den summa som framgår av butikens avstämning skiljer sig åt förbinder sig kunden att acceptera den summa som framgår av butikens scanning. Du som kund är medveten om och accepterar att registrerade avvikelser kan komma att påverka sannolikheten för att kunden blir föremål för ny avstämning vid senare inköp, samt att uppgift om avvikelse som framkommer i samband med avstämning registreras och behandlas i butikens datorsystem och inom Hemköp för att utvärdera funktion och användning av självscanning hos Hemköp.

Medlemskapet berättigar till bonus enligt följande
För köp som görs inom Hemköp utgår för närvarande bonus enligt följande om köpen registreras: På medlemskapet: Vid köp under en kalendermånad på 3 000 kr eller mer utgår 2% bonus på bonusgrundande köpbelopp. Vid köp under en kalendermånad på 1 000 – 2 999 kr utgår bonus på 1% på bonusgrundande köpbelopp. Vid köp under en kalendermånad som understiger 1 000 kr utgår bonus på 0,5% på bonusgrundande köpbelopp. Köpbelopp som är bonusgrundande framgår av kassakvitton för gjorda inköp. Krediteringar, rabatter, rabattkuponger, tillgodokvitton, returglaskvitton etc berättigar inte till bonus. Bonus erhålles inte heller på frukt- och gröntpåsar eller bärkassar i papper eller plast eller på posttjänster (inkl frimärken och frankerade kuvert), apoteksvaror, färdbevis, lotterier, tobak etc. Bonusutbetalning görs för närvarande månatligen i form av bonus som syns i kassan vid betalning. Bonusen är för närvarande giltig i minimum 5 månader från utställandet. Bonus utbetalas för närvarande endast om bonusbeloppet uppgår till 20 kr eller mer. Om bonusbeloppet understiger 20 kr vid utbetalningstillfället förs upparbetat bonusbelopp över till nästa period. Bonus som inte utbetalas enligt ovan kommer dock som längst att sparas i 12 månader. Aktuella villkor finns på www.hemkop.se.

Behandling av personuppgifter och köpinformation
Hemköp bonuskundsprogram behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter och dina köp för att skapa en relevant köpupplevelse för dig. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på www.hemkop.se/artikel/dataskydd.

Avtalstid och villkorsändringar
Medlemskapet gäller tillsvidare. Om ditt medlemskap varit inaktivt och senaste registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan eller om tjänsten har missbrukats, har Hemköp rätt att avsluta ditt medlemskap. Hemköp förbehåller sig rätten att ändra villkoren för medlemskap. Ändringarna publiceras en månad före villkorsändringarna träder ikraft. De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga på www.hemkop.se. I de fall Hemköp ändrar kundvillkoren så har du som kund rätt att avsluta ditt medlemskap innan ändringen träder i kraft. Genom att inte avsluta medlemskapet så har du som kund indirekt gett ditt medgivande till de nya kundvillkoren.

Vill du avsäga dig medlemskap
Vill du avsäga dig medlemskap kontaktar du kundtjänst via e-post eller telefon.

Kontakt
Har du frågor om Hemköps bonuskundsprogram kontaktar du Hemköps kundtjänst.

Kundtjänst
Hemköp Box 1915 581 18 Linköping
Telefonnummer: 0771-55 44 00
e-post: bonuskund@hemkop.se