Djuromsorg

Köp hem KRAV-märkta varor!

Hur vi jobbar med djuromsorg

Många av våra modiga beslut kring djuromsorg har banat vägen för resten av branschen. Bland många fina exempel var vi på 90-talet först med att enbart sälja svenskt kött, samt först med att enbart sälja ägg från frigående höns. Hemköp är en del av Axfoodkoncernen och därigenom finns ett gemensamt arbete kring djuromsorg, framför allt genom vår inköp- och logistikverksamhet Dagab. I hela kedjan från leverantör till butik ställs höga krav på djuromsorg på såväl externa leverantörer som på våra egna märkesvaror.

 • Vi har nära samarbeten med våra leverantörer och ställer krav på att dessa i sin tur har koll på underleverantörer. Det lägsta kravet är att nationell djurskyddslagstiftning följs. 
 • För egna märkesvaror ställer vi även krav på tredjepartsrevisioner i hela förädlingsledet och har en nära dialog med leverantörerna gällande djuromsorg. Detta för att säkerställa att lagstiftningen följs samt för att säkra att våra interna policys efterlevs. 
 • Obedövad kastrering av grisar är inte tillåtet i Sverige. Inom våra egna märkesvaror strävar vi efter att allt importerat fläskkött ska komma från djur där obedövad kastrering inte använts. 
 • Alla leverantörer av egna märkesvaror, för kött och produkter som innehåller kött, uppfyller krav på djurskyddscertifiering eller motsvarande. 
 • Vi ställer krav på att samtliga gårdar som producerar köttråvara till våra egna märkesvaror ska vara tredjepartscertifierade. 
 • För ekologiska kött-och charkprodukter inom egna märkesvaror ska främst KRAV-certifiering gälla, i andra hand svenskt EU-ekologiskt. För ekologiska varor inom övriga kategorier föredras KRAV-certifiering. 
 • Vi säljer inte gödkalv, gåslever eller anklever från djur som tvångsmatats. 
 • Vi säljer inte färska ägg från burhöns, utan endast färska ägg från frigående höns (inomhus eller utomhus). För sammansatta produkter inom våra egna varumärken som innehåller ägg, till exempel fryst paj, accepteras endast ägg från frigående höns.
 • Kött från rasen belgisk blå accepteras inte inom våra egna märkesvaror. 
 • Våra egna märkesvaror har alltid information om köttråvarans ursprungsland på förpackningen. 

Våra mål 

 • Försäljningsandelen av KRAV-och/eller Svenskt Sigill-märkt kött ska öka och Hemköp ska ha ambitionen att nå en försäljningsandel på minst tio procent. 
 • Endast leverantörer som aktivt arbetar för minskad antibiotikaanvändning enligt branschöverenskommelsen ska anlitas för egna märkesvaror. Kraven ska även kommuniceras till leverantörer av märkesvaror. 

Vår historia av modiga beslut inom djuromsorg 

1983 lanserade vi nötkött med uppfödargaranti.1984 beslutade vi oss för att kvalitetsgarantera vår köttfärs. Nya regler sattes upp som gjorde klart att färsen skulle vara mald av rent kött och innehålla högst 10 procent fett. Den nya köttfärsen blev en framgång och vi började sakta bygga upp ett förtroendekapital hos våra kunder av at ta bra och hållbar mat på allvar. Vi började även angiva uppfödargaranti på allt svenskt kött och sålde griskött från ostressade grisar.
1989 förtydligade vi vilka regler som gällde för en ”Hemköpsgris”. 
1993 beslutade vi som första livsmedelskedja att enbart sälja svenskt kött.1995 lanserade vi färskt, svenskt lammkött året om.
1997 blev vi först i branschen med att endast sälja ägg från frigående höns. Vi gjorde också en stor prissänkning på ekologisk mjölk.
2009 tog vi bort gåslever från vårt sortiment.
2015 tog vi bort gödkalv från sortimentet. 
2020 lanserade vi Klubb Hemköp, en kundklubb som belönar våra kunder både när de handlar och utför goda handlingar, så som att köpa Garants KRAV-märkta kött.

Antibiotika inom köttproduktion

Antibiotikaresistens är en av vår tids stora utmaningar. Att minska mängden antibiotika som ges till friska djur är nödvändigt och vi har därför varit med och tagit fram antibiotikariktlinjer för den svenska dagligvarubranschen. Riktlinjerna omfattar både kött- och mjölkproduktion samt fiskodling. Vårt krav är att antibiotika endast får användas efter ordination av veterinär och aldrig i tillväxtbefrämjande syfte och det gäller för samtliga produkter som innehåller eller består av kött. Vi ställer ytterligare krav för primärproduktion av egna märkesvaror; 

 • Utförlig dokumentation ska finnas av all användning av antibiotika, inklusive foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentation.
 • Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras. Utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblem ska tas fram och användas.

Läs mer här om den branschöverenskommelse som finns i Svensk Dagligvaruhandel gällande antibiotikaanvändning i djuruppfödning. Vill du veta mer om de krav och riktlinjer vi ställer för vårt sortiment? Läs mer här. 
Vill du veta vilka Hemköps egna varumärken är? Läs mer här.  

KRAV-märkt kött

Vi vill att fler köper KRAV-märkt kött då det är en trygg försäkran om att djuren har haft ett gott liv. En KRAV-märkning innebär dels att djuren har fått leva så naturligt som möjligt vilket bidrar till starka och välmående djur. 

Vad innebär en KRAV-märkning för djuren? 

Utgångspunkten för KRAV-märkt djurhållning är respekten för djurens naturliga behov när det gäller beteende, foder och den miljö de vistas i. De ska ges möjlighet att leva så naturligt som möjligt. Därför får djur på en KRAV-certifierad gård vara ute och beta mycket. Det ger foder, naturlig sysselsättning och bidrar till starka och friska djur. Det gäller inte bara mjölk- och köttdjur utan även grisar och höns. På en KRAV-certifierad gård har också alla djur fri tillgång till grovfoder som hö och ensilage. Fodret ska till största delen vara KRAV-märkt – odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel – och till stor del vara odlat på gården. För att kunna ha KRAV-certifierad djurhållning, måste man därför också ha KRAV-certifierad växtodling. Källa: https://www.krav.se/krav-markt/det-har-vill-krav/djurvalfard/