E-handelsvillkor företag

Gäller från 2018-04-16

Allmänt
Här följer användarvillkoren för Hemköps e-handel för företag. Villkoren gäller mellan företaget som kund och Hemköps som butik (Hemköpskedjan AB, 556113-8826), nedan Hemköps e-handel, vid order och inköp av varor online på Hemköps e-handelssajt.

Dessa villkor gäller för företaget och i förekommande fall den person som i avtalsförhållandet representerar företaget. Det är alltid minst en fysisk person som företräder företaget. Avtalsvillkoren skall läsas och förstås utifrån detta förhållande.

För att bli kund behöver du som representant för företaget ha full juridisk rätt att ingå avtal med Hemköps e-handel.

Genom att godkänna villkoren bekräftar du att du har full juridisk rätt att för företagets räkning ingå avtal med Hemköps e-handel. Hemköps e-handel förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning, exempelvis om felaktiga företags- och/eller personuppgifter har uppgivits.

Hemköps e-handel reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- eller skrivfel på e-handelssajten. Exempel på sådana fel kan vara felaktig information i produktbeskrivningen, att en bild inte återger produktens exakta utseende eller att det anges felaktigt pris på en vara.

Avtal och kunduppgifter
För att kunna handla på Hemköps e-handel måste du/företaget acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder du/företaget dig/sig att följa dessa i sin helhet och bekräftar att du/företaget har tagit del av informationen om hanteringen av personuppgifter.

Som representant för företaget är du ansvarig för att ingen annan kan använda företagets inloggningsuppgifter. Om du eller företaget misstänker att någon obehörig fått tillgång till företagets inloggningsuppgifter ska detta omgående anmälas till kundtjänst. Om en sådan anmälan inte gjorts ansvarar du/företaget för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter.

Hemköps e-handel förbehåller sig rätten att stänga av företaget som kund. Vid eventuell avstängning blir du/företaget informerad om detta.

Beställning - upphämtning i butik eller leverans

LeveransdagMåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag
Beställ senastTorsdag 23:59Lördag 23:59Söndag 23:59Måndag 23:59Tisdag 23:59

När Hemköps e-handel mottagit företagets order skickas en beställningsbekräftelse via e-post. Du kan ändra eller avboka företagets order fram till de tidpunkter som anges ovan för orderläggning. Om du/företaget vill ändra eller avboka företagets order gör du detta i inloggat läge på e-handelssajten. Det kostar inget att ändra eller avboka en order, om du/företaget avbokar enligt ovan.

Varor
Hemköps e-handel har ett liknande sortiment som det i fysisk Hemköps-butik. Företag kan inte köpa lotter, receptfria läkemedel eller tobak på Hemköps e-handel.

På e-handelssiten visas viss produktinformation för varje vara men för fullständig produktinformation och uppgifter som tillverkningsdag och bäst före-datum hänvisas till varans förpackning. Gällande information om ingredienser och allergener så är det alltid märkningen på en varas förpackning som gäller.

Ersättning av varor
Om en vara som du/företaget beställt inte finns i butiken vid plocktillfället, så ersätts den med en likvärdig vara. Om du/företaget inte vill ha en ersättningsvara finns det möjlighet att avsäga sig detta i samband med beställningen.

Eventuella ersättningsvaror finns med i den plockbekräftelse som skickas ut via e-post samma dag varorna levereras. Företaget betalar alltid det lägsta priset av den beställda varan och den plockade likvärdiga varan.

Då ursprungsland på frukt och grönt kan variera från dag till dag, förbehåller sig Hemköps e-handel rätten att leverera frukt och grönt med annat ursprungsland än det som anges vid beställning. Om ursprungslandet på frukt och grönt är ett annat vid leverans än vid beställning så redogörs detta som en ersättningsvara i plockbekräftelsen.

Priser
Hemköps e-handel har samma ordinarie prissättning som i fysisk Hemköps-butik. De priser som anges när du slutför din order är de priser som gäller för din beställning.

Hemköp erbjuder kampanjer på Hemköps e-handel. Hemköp förbehåller sig rätten att återkalla, avsluta eller ändra en kampanj. Detta gäller även kampanjkoder av alla slag som gäller i Hemköps e-handel. Erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Kampanjpriser gäller så länge som att du som kund beställer under den perioden som kampanjen är giltig. Är leveransen senare än giltighetstiden på kampanjen så är det tiden för beställning som gäller. Däremot så kan kampanjpriser komma att ändras om du efter kampanjens giltighetstid går in och ändrar i din beställning.

Reservation för viktvaror samt kassar
Priset på s.k. viktvaror, till exempel frukt och grönt eller kött, baseras alltid på varans vikt och fastställs när ordern har plockats och varan har vägts. För att du/företaget vid orderläggning ska få en uppfattning om varans storlek och vad den kommer kosta, anges en snittvikt som är baserad på vad en sådan vara brukar väga. Vid betalning används snittvikten för att kunna reservera ett belopp innan varan blivit plockad och vägd. För att ta höjd för en eventuell prisjustering som kan uppstå om den beräknade vikten skiljer sig från den plockade vikten, reserveras ett tillägg på 10 procent av varukorgens sammanlagda värde. När varan är plockad och vägd korrigeras det reserverade priset utifrån den faktiska vikten. Butiken har alltid som ambition att plocka en mängd som motsvarar din/företagets order.

I det tillägg som reserveras ingår även en uppskattad kostnad för bärkassar. Hur många kassar som används för en order, samt vad kostnaden totalt blir för dessa, fastställs först när ordern är plockad. När ordern är plockad korrigeras det reserverade priset utifrån det faktiska antalet kassar.

Avgifter 
• Vid leverans debiteras en serviceavgift och en leveransavgift.
• Vid upphämtning i butik debiteras en hämtavgift.

Betalning
I samband med att du slutför företagets order reserveras ett belopp från företagets konto eller på beviljat kreditutrymme för fakturering. Själva debiteringen sker efter att företagets order är plockad. Transaktionen bokförs normalt inom fem bankdagar från din leverans- eller upphämtningsdag.

Du betalar din order med bank- eller kontokort från Visa eller Mastercard eller för kreditkunder via faktura. Det går inte att betala med kontanter, checkar eller presentkort.

Kortköp sker via betalningslösningsleverantören PayEx Finance AB (”PayEx”). Det finns möjlighet för dig att spara företagets kortuppgifter. När du registrera företagets betal- eller kreditkort skickas företagets uppgifter (krypterade med en referens) till PayExs (Hemköps e-handels samarbetspartner för kortbetalningar) betalsida som är SSL-krypterad och där fyller du i företagets kortnummer m m. Hemköps e-handel sparar således inte företagets betal- eller kreditkortsnummer. I de fall du väljer att spara företagets kortuppgifter görs det hos PayEx och Hemköps e-handel skickar vid företagets följande beställningar samma referens med envägskryptering till PayEx. PayEx är certifierat enligt PCI-DSS och all kommunikation som sker vid betalning är krypterad för säker Internetöverföring. Genom att registrera företagets betalning godkänner du PayEx villkor.

Fakturabetalning
Vid betalning med faktura måste företaget göra en kreditansökan och bli godkänd som kreditkund. Vid inköp måste du/företaget verifiera din/sin identitet med Mobilt BankID.

Gällande regler för kreditkund finns här: länk till ”Villkor för inköp mot faktura företag”

Leverans och upphämtning
Hemköps e-handel erbjuder leverans till angiven adress (begränsningar framgår vid orderläggningen) och upphämtning i butik.

När företagets order är plockad får du en plockbekräftelse via e-post och på leveransdagen kommer du att motta ett SMS med beräknad leveranstid. Upphämtning i butik eller leverans sker sedan inom det tidsintervall du valt. Hemköps e-handel har som ambition att leverera företagets order på angiven leveranstid, men med reservation för eventuella förseningar och driftstörningar. Företagets varor anses levererade när du hämtat dem i butik eller när du/företaget vid leverans tagit emot dem, alternativt att de lämnats vid angiven leveransadress.

Om Hemköps e-handel inte kan utföra åtaganden mot företaget till följd av omständigheter som kan anses ligga bortom Hemköps e-handels kontroll så utgör detta inte ett avtalsbrott. Hemköps e-handel förbehåller sig rätten att ändra eller stänga leveranser med kort varsel, till exempel vid hinder i trafiken p.g.a väderförhållanden, trafikolyckor eller liknande omständigheter eller vid Force Majeure-liknande situationer såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Hemköps e-handel. Vid den typen av situationer kommer Hemköps e-handel dock alltid försöka utföra åtaganden i möjligaste mån och i de fall där detta inte är möjligt kompensera företaget i skälig omfattning.

Legitimationskontroll
Oavsett leveransmetod förbehåller Hemköps e-handel sig rätten att begära legitimation vid utlämning av varor. Kan legitimation inte uppvisas vid leverans av order som innehåller varor med åldersgräns (ålder kontrolleras på den person som representerar företaget) har Hemköps e-handel rätt att neka utlämning av varorna med åldersgräns. Varan/varorna med åldersgräns tas då tillbaka till den fysiska butiken och till och med nästkommande dag har du/företaget möjlighet att själv hämta upp företagets vara/varor. För att få en tidsbekräftelse på när varan/varorna kan hämtas upp ska du/företaget kontakta kundtjänst. Om företaget avstår från att hämta sina varor med åldersgräns debiteras företaget ändå för hela ordervärdet.

Om du inte kan ta emot eller hämta varorna
Om företaget inte kan ta emot sina varor vid leverans gör transportören en bedömning om varorna kan lämnas. Under förutsättning att transportören kommer fram till leveransadressen lämnas varorna utanför dörren. När varorna har lämnats övergår ansvaret för varorna till företaget. Om en port eller grind hindrar oss/transportören från att nå fram till företagets dörr vid angiven leveransadress lämnas varorna inte kvar. Åldersbegränsade varor som kräver legitimationskontroll lämnas aldrig kvar. Om varorna inte kan lämnas tas de tillbaka till den fysiska butiken, som plockat varorna, och till och med nästkommande dag har du/företaget möjlighet att själv hämta upp varorna i den butiken. För att få en tidsbekräftelse på när och i vilken butik varorna kan hämtas upp ska du/företaget kontakta kundtjänst. Om företaget avstår från att hämta sina varor kommer företaget att debiteras för hela ordervärdet.

Om du/företaget vid upphämtning i butik inte har möjlighet att hämta företagets varor inom det tidsintervall du valt ska du/företaget kontakta kundtjänst. Om företaget avstår från att hämta sina varor kommer företaget att debiteras för hela ordervärdet.

Reklamation
Om något går fel eller om du önskar reklamera en vara ska kundtjänst kontaktas så snart som möjligt efter att fel har upptäckts, dock senast inom 5 dagar. Utebliven vara skall reklameras senast dagen efter den mottogs. Kreditering på grund av fel eller reklamation görs till samma kort eller kredit (vid fakturaköp) som uppgavs när du lade företagets order. Hemköps e-handel kommer inte att leverera en ny vara (ersättningsvara).

Kundtjänst
Vid frågor och reklamationer ombeds du kontakta kundtjänst via ehandel@hemkop.se eller 0771-71 70 00.

Behandling av personuppgifter
Hemköpskedjan AB / Axfood AB (publ) behandlar och lagrar personuppgifter för att fullfölja ingångna avtal (såsom kontaktuppgifter) med företaget och där det är nödvändigt enligt lag. De uppgifter som finns om företaget och dess anställda som kund kommer att hanteras i enlighet med Personuppgiftslagens (PUL) krav och kommer endast att lämnas ut till företag som för Hemköpskedjan AB:s / Axfood AB (publ):s räkning utför för avtalsförhållandet nödvändig behandling. Om det förekommer felaktigheter kan du begära rättelse.

Cookies
På Hemkop.se används cookies för att individanpassa webbplatsen och göra den mer användarvänlig för dig som besökare.

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas och vid senare besök, hämtas från besökarens dator eller andra enheter, som till exempel mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

Om du inte vill att din/företagets dator ska lagra cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din/företagets webbläsare så att dessa inte tillåts, men då kan vissa delar av Hemkop.se inte användas.

Tvist, Lagval, språk
Svensk lag och svensk rätt skall tillämpas på detta avtal och det som kommer därav. Avtal ingås på svenska.

Tvist med anledning av detta avtal eller köp från Hemköps e-handel skall i första hand försökas lösas i samförståndet mellan parterna. Om parterna inte lyckas komma överens skall Tvist slutligen avgöras i allmän domstol varvid Stockholms TR skall var första instans.

Avtalstid och ändring av villkor
Hemköps e-handelsvillkor gäller tillsvidare. Om du varit inaktivt Hemköps e-handelskund och ditt senaste köp ägde rum för mer än 24 månader sedan, har Hemköps e-handel rätt att säga upp ditt Hemköps e-handelskonto och i förekommande fall beviljad kredit. Hemköps e-handel har rätt att ändra i användarvillkoren för Hemköps e-handel. Gällande E-handels villkor för Företag finns alltid tillgängliga på Hemköps e-handelssajt.

Tjänster som erbjuds av Hemköps.se (Hemköps e-handel) tillhandahålls av:

Hemköpskedjan AB
Solnavägen 4
107 69 Solna
e-post: info@hemkop.se
Org. nr. 556113-8826
momsregnr: SE556113882601

Betalningstjänster tillhandahålls av:
PayEx Finance AB
Kredittjänster och hantering av krediter utförs av Axfood AB (publ) på uppdrag av Hemköps AB

Kundtjänst: ehandel@hemkop.se
Tel: 0771-55 44 00