”UTAN FAIRTRADE ÄF DET INGEN MENING ATT VARA EN ´BANANERO´.”

Roberto Gallo Castro är medlem i APBOSMAM-kooperativet i Peru. Kooperativet har cirka 300 medlemmar och säljer sedan 2009 Fairtrade-märkta och ekologiska bananer.

Medan produktionskostnaderna stiger stadigt för Roberto och hans kollegor - till exempel för bränsle och gödsel - har världsmarknadspriset på bananer sjunkit sedan 2017. För att vända den negativa trenden med sjunkande priser tror Roberto att medvetenheten bland dagligvarukedjorna behöver öka.

- När frukten finns på marknaden, fräsch och av hög kvalitet, är det tack vare att vi bananodlare uppoffrar oss. Om jag ägde en mataffär skulle det första jag gjorde vara att höja fruktens pris, bara lite. Jag har en stark känsla av att med den prisnivå vi har nu kommer vi att försvinna som "bananeros". 

Tack vare Fairtrade-premien har kooperativet bland annat kunnat förbättra bevattningsanläggningar och transportvägar och odlarna har fått tillgång till bättre redskap i produktionen. Kooperativet gör allt för att ge stöd till sina medlemmar för att trygga försörjningen. 

- Vi har en stadig inkomst eftersom vi är en del av Fairtrade och får Fairtrade-premie. Om Fairtrade inte fanns skulle priserna på bananer vara lägre och vi skulle inte vara lönsamma. Utan Fairtrade är det ingen mening att vara en "bananero".

 

banan.jpg