”LÅT OSS ALLA ARBETA TILLSAMMANS FÖR ATT BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA.”

Caroline Rono är kaffeodlare och medlem i kooperativet Kapiyai i Kenya. Kooperativet har över 600 medlemar. Genom Fairtrade har Caroline och hennes man fått bättre inkomster.

– Tidigare brukade jag gå till mina grannar för att be om mjöl och teblad, men tack vare inkomsterna från kaffet har vi byggt ett hus och köpt en ko. Och vi har råd att köpa salt, socker, teblad och tändstickor.

Fairtrades utbildning Clime Academy har lett till att odlarna i Kapkiyai-kooperativet planterat täckgrödor som ger kaffebuskarna näring och skyddar mot ogräs. De har också planterat skuggträd mot den brännande solen. Men det finns sådant de inte kan påverka och det oroar Caroline. Hon ser klimatförändringarnas följder - väfret är annorlunda än förr och kaffet mognar inte på rätt sätt. Det kan leda till minskad kaffeproduktion och där med lägre inkomster. 

– Om den nuvarande generationen inte vidtar åtgärder mot klimatförändringarna kommer våra barn och barnbarn att ha problem med att odla kaffe och fattigdomen kommer öka. 

Att bekämpa klimatförändringarna är inte bara kenyanernas ansvar, utan hela världens, menar Caroline. 

- Låt oss alla arbeta tillsammans för att bekämpa klimatförändringarna, för framtida generationers skull. 

2021_KAFFE_KE_28912_Caroline_Rono.jpg