”FAIRTRADE HAR INTE BARA FÖRBÄTTRAT VÅRA ARBETSVILLKOR UTAN OCKSÅ VÅRT FAMILJELIV.”

Rosemary Achieng Rosodlare, Kenya Rosemary Achieng är en av 900 anställda på den Fairtrade-certifierade rosplantagen Panda Flowers Limited i Kenya. Plantagen sträcker sig över drygt 40 hektar och har en produktion på cirka 75 miljoner rosor årligen.

Rosemary Achieng, Rosodlare, Kenya

Rosodling är ett tungt och påfrestande arbete. Men för Rosemary, som är änka och ensam förälder till två barn, är anställningen på plantagen något av en solskenshistoria.

– Som singelförälder är det otroligt viktigt med en permanent anställning och stabil inkomst.

Rosemary var tidigare ordförande för plantagens jämställdhetskommitté, som hon menar har möjliggjort en miljö fri från trakasserier och rasism och gett henne en mer hoppfull syn på sin egen situation.

– Kvinnor och män har samma rättigheter nu och alla får komma till tals vid beslutsfattande. Dessutom har vi fasta arbetstimmar och rätt till semester.

Rosemary har också kunnat skaffa ett eget hem och skicka båda sina söner till universitetet, bland annat genom stipendier finansierade av Fairtrade-premien.

– Jag är stolt över att mina barn kan studera. Fairtrade har inte bara förbättrat våra arbetsvillkor utan också vårt familjeliv, säger Rosemary Achieng. Förutom stipendier har de anställda på plantagen också valt att investera Fairtrade-premien i olika jämställdhetsprojekt i lokalsamhället, däribland upprustning av den lokala mödravårdskliniken.

Varje gång du väljer Faitrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Läs mer på fairtrade.se