Fisk

Handla hem hållbarhetsmärkt fisk!

Hur vi jobbar med fisk-sortimentet

Vårt mål är att all fisk och skaldjur som vi säljer ska antingen vara miljömärkt eller ha grönt ljus enligt WWF:s Fiskguiden senast 2025. Det kräver att en allt större del av sortimentet styrs över till ASC-, MSC- eller KRAV-certifierad fisk samtidigt som vi vill erbjuda ett brett utbud av prisvärd fisk. Målet är utmanande då de flesta fiskevatten enligt WWF är fullt nyttjade eller överfiskade. En annan utmaning är att målet även gäller artiklar som innehåller en mycket liten mängd fisk eller skaldjur samt att målet, förutom egna märkesvaror, även omfattar leverantörernas varumärken som vi inte har lika mycket insyn i. Hemköp är en del av Axfoodkoncernen och därför är arbetet med fisk något som vi tillsammans bidrar till och gynnas av. 

 • Fisk- och skaldjursprodukter som har rött ljus i WWF:s Fiskguiden och som inte är miljömärkta säljs inte inom Hemköp.Detta var vi först i branschen med att genomföra 2008.
 • Den fisk vi säljer ska kunna spåras till bestånd, fiskezon/odling och fiskemetod. Odlad fisk och skaldjur ska produceras i enlighet med den branschöverenskommelse om riktlinjer för antibiotika som finns inom Svensk Dagligvaruhandel. 
 • Inom Axfoodkoncernen har vi ett dokument som omfattar de krav som styr våra inköp av sjömat i form av fisk, skaldjur och vegetabilier och kompletterar det övergripande dokumentet Riktlinker för varor. Riktlinjerna för sjömat ställer krav på koncernens inköp och försäljning av fisk, skaldjur och alger och dessa krav är utöver de lagkrav som redan finns. Till grund för dessa riktlinjer ligger ett ekosystembaserat synsätt på förvaltning av fiskebestånden. Läs Riktlinjer för sjömat i sin helhet här
 • Våra fiskprodukter inom egna märkesvaror är till 77 procent hållbarhetsmärkt. 
 • Under hösten 2022 lanserade vi en ny innovativ och hållbar fisknyhet i frysdisken; en fish cake gjord på grönlistad braxen och svensk åkerböna inom vårt eget varumärke, Garant. Braxen är en bifångst vid gösfiske, och att kombinera den med den proteinrika åkerbönan från Öland och Kalmartrakten ger en produkt som är bra ur både miljö- och hälsosynpunkt. Läs mer här om produkten som är framtagen i samarbete med Axfoundation och ett flertal andra aktörer inom projektet Resursfisk. 
 • I november 2021 sålde Hemköp Sveriges första ”gröna” regnbågslax i utvalda fiskdiskar. Den regnbågslax som säljs idag är odlad och en av de stora utmaningarna inom fiskodling är att utveckla mer hållbara foderlösningar då fiskfoder idag till stor del innehåller soja och vildfångad fisk. I detta projekt har regnbågslaxen ätit ett svenskt cirkulärt foder gjort på insekter som i sin tur ätit matsvinn. Detta resulterade i att vi på Hemköp kunde sälja fyra ton färsk regnbågslax i utvalda fiskdiskar. Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har lett projektet som kommer att fortlöpa. Läs mer här om projektet. 
 • Genom Axfoodkoncernen är Hemköp med och stöttar en av de största livsmedelssatsningarna i Sverige någonsin; hållbar produktion och odling av lax. När anläggningen är i full produktion kommer den kunna producera 10 000 ton lax varje år. Den första landodlade laxen från Säffle kommer att säljas i butik 2027. Läs mer här om satsningen. 
 • Som första dagligvarukedja i Sverige införde vi år 2008 certifierade fiskdiskar i våra egenägda butiker enligt MSC. Alla våra egenägda butiker som har en fiskdisk är MSC-certifierade vilket betyder att vi får sälja och marknadsföra MSC-certifierad färsk fisk över disk. Under 2018 ASC-certifierade vi även våra MSC-certifierade fiskdiskar i egenägda butiker. 
 • Inköp av fisk som fiskats med miljöstörande metoder ska undvikas. Det kan till exempel handla om skadliga trålningsmetoder.  Inköp av fisk som fiskats med metoder som hotar småskaligt traditionellt fiske ska undvikas. 
 • Vi accepterar inte fisk eller produkter som innehåller fisk som är injicerade med en vätska bestående av protein från fiskens egna biprodukter, vatten och salt. 
 • Vi ska verka för hållbar odling av sjömat. Därför ska ett bra sortiment av MSC-, ASC- och KRAV-märkt sjömat erbjuds, vilket innebär att tydligt efterfråga produkterna hos leverantörer. 
 • I vår kundklubb Klubb Hemköp har vi tagit fram konceptet goda handlingar där vi premierar våra kunder vid goda val. Varje vecka väljer vi ut Veckans Miljömärkta vilket är en miljömärkt fiskprodukt till bra pris som även ger 100 extra poäng när man köper den. 

Vårt mål 

 • Hemköp ska ha ambitionen att senast 2025 endast sälja miljömärkta fisk- och skaldjursprodukter, alternativt grönlistade i WWF:s Fiskguide. 

Godkända märkningar är: MSC, ASC, KRAV och Svenskt Sigill. Kvantitativa mål kommer att formuleras för 2022, 2023 och 2024. 

Varför viktigt med livskraftiga fiskebestånd?

Under de senaste decennierna har fisket intensifierats i takt med att större och mer effektiva fartyg i allt högre grad kommit att dominera fiskeansträngningarna. Följden har blivit att allt fler fiskbestånd hotas av ett allt för intensivt fiske som kan leda till att bestånden kollapsar. Internationella förhandlingar om fiskekvoter, metoder och förvaltningsplaner har hittills inte lyckats att, i enlighet med den vetenskapliga forskningen, begränsa fisket till nivåer som är långsiktigt hållbara. Dessutom förekommer ett svartfiske som ytterligare bidrar till ett överutnyttjande av fiskbestånden. För enskilda konsumenter kan det vara svårt att avgöra om fisken kommer från hållbara bestånd. Vi vill underlätta för våra kunder att göra miljömedvetna val och därför vill erbjuder vi fiskdiskar där kunderna vet att vi undviker inköp av fisk från hotade bestånd eller där fiskemetoder som inte är acceptabla ur miljösynpunkt används.