Det här är Hemköp / Hållbarhet / Flygfrakt av frukt och grönt

Flygfrakt av frukt och grönt

Vi vill att våra varor ska fraktas med så lite klimatavtryck som möjligt, därför vill vi försöka begränsa de frukt och grönsaker som flygfraktas. Vi vill också att branschen tar ett gemensamt beslut inom flygfrakt så att alla aktörer tillsammans påverkar och förändrar.

Hur vi jobbar med att begränsa flygfrakt

Våra transporter sker i första hand med tåg, båt och lastbil. Endast en mycket liten del av våra varor flygfraktas och då oftast under en begränsad tid av året. Att färsk frukt och grönsaker transporteras med flyg kan bero på att det råder tillfällig brist på varan i Europa eller att efterfrågan är exceptionellt hög, till exempel under högtider. Andra anledningar är att varorna har kort hållbarhet eller är för ömtåliga för att klara annat transportmedel.

Det är viktigt för oss att våra kunder har tillgång till information om vad som flygfraktas, så att en kan göra ett informativt val. Just nu är vår lösning att ha denna information centralt på hemkop.se, då det skiljer sig och ändras månadsvis och partivis vad som flygtransporteras och när.

Om du vill undvika att köpa flygtransportad frukt och grönsaker; ät i säsong och håll koll på vår lista nedan.

Frukt och grönsaker som kan flygtransporteras:
• Avokado – Fraktas nästan alltid med lastbil eller båt. Om det uppstår brist kan det förekomma att enskilda partier flygs in.
• Carambola (stjärnfrukt) - Finns som regel bara i våra butiker under en begränsad del av året och flygfraktas ofta.
• Färska björnbär - Flygtransporteras som regel från november till och med mars när de köps in från länder utanför Europa.
• Färska fikon - Köps ofta in från Turkiet. Under augusti och september fraktas de med lastbil genom Europa. Under resterande del av året flygfraktas de från andra delar av världen.
• Färsk grön sparris - Transporteras med båt eller lastbil när den kommer från Europa under april till juli. Övrig tid sker frakt med flyg från Sydamerika.

Uppdaterad 08.02.2023

Hemköp är en del av Axfoodkoncernen och i det branschgemensamma hållbarhetsforum som finns inom Svensk Dagligvaruhandel så representerar Axfoods hållbarhetschef Hemköps intressen. Inom Svensk Dagligvaruhandel har flygtransporterad frukt och grönsaker varit uppe för diskussion ett flertal gånger. Axfood driver frågan om att komma fram till en branschöverenskommelse gällande flygfrakt, så att ingen dagligvarukedja ska gynnas eller missgynnas av att jobba (eller inte jobba) för att begränsa flygfraktad frukt och grönsaker.

Våra hållbarhetsmål

• Hemköp, tillsammans med Axfood, ska ha ambitionen att begränsa sortimentet inom frukt och grönt som flygtransporteras, samt verka för en branschöverenskommelse i frågan.
• Hemköp har en ambition om att bidra till att halvera konsumenternas klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion till 2030.

Varför begränsa flygfrakt?

Många tror att transporten är en stor del av en produkts miljö- och klimatavtryck, men i själva verket utgör det en mycket liten del när varorna fraktas med lastbil, tåg eller fartyg. Om en produkt flygtransporteras utgör transporten en större del av det totala klimatavtrycket för en produkt; därför vill vi minska andelen flygtransportad frukt och grönt.