Start / Hållbarhet / En godare miljö / Flygfraktad frukt och grönt

Flygfraktad frukt och grönt

Så lite flygfrakt som möjligt

Vi vill att våra varor ska fraktas med så lite klimatavtryck som möjligt. Därför är vår ambition att begränsa flygfrakt av frukt och grönsaker. Vi vill också att branschen tar ett gemensamt beslut inom flygfrakt så alla dagligvaruaktörer tillsammans påverkar och förändrar. 

Handla frukt och grönt

Så här jobbar vi med att begränsa flygfrakt

Våra transporter sker i första hand med tåg, båt och lastbil. Endast en mycket liten del av våra varor flygfraktas och då oftast under en begränsad tid av året. Att färsk frukt och grönsaker transporteras med flyg kan bero på flera saker. Till exempel att det råder tillfällig brist på varan i Europa eller att efterfrågan är exceptionellt hög, exempelvis under högtider. Andra anledningar är att varorna har för kort hållbarhet för att kunna transporteras på annat sätt.

För att våra kunder ska kunna göra medvetna val, är det är viktig för oss att de får tillgång till information om vilka produkter som flygfraktas. Just nu har vi valt att ha information centralt på hemkop.se, eftersom det som flygfraktas skiljer sig åt både i tid, och i utbud.

Om du vill undvika att köpa flygtransportad frukt och grönsaker; ät i säsong, köp frukt och grönsaker som inte är i säsong från frysen och håll koll på vår lista nedan.

Frukt och grönsaker som kan flygtransporteras:

Carambola (stjärnfrukt) - Finns som regel bara i våra butiker under en begränsad del av året och flygfraktas ofta.

• Färska björnbär - Flygtransporteras som regel från november till och med mars när de köps in från länder utanför Europa.

• Färska fikon - Mellan slutet av augusti och slutet av oktober fraktas de med lastbil från Turkiet genom Europa. Resterande del av året alternerar leverantören mellan att frakta via båt från Peru eller med flyg från Brasilien.

• Färsk grön sparris - Transporteras med båt eller lastbil när den kommer från Europa under april till juli. Övrig tid kommer den från Syndamerika. 

• Litchi – Finns som regel bara i våra butiker under en begränsad del av året och flygfraktas ofta.

• Gräslök i ask 20 g – Fraktas med flyg till stor del av vinterhalvåret från Kenya/Etiopien. Under april - september är majoriteten av svenskt ursprung och vid brist europeisk, som fraktas med bil.

• Papaya Golden - Är en mindre variant av papaya som flygfraktas året runt.

• Färsk haricots verts 150 g - Kommer flygfraktas fram till januari 2024 på grund av brist. Haricots verts fraktas annars med båt. 

Uppdaterad 11.12.2023

Hemköp är en del av Axfoodkoncernen och i det branschgemensamma hållbarhetsforum som finns inom Svensk Dagligvaruhandel så representerar Axfoods hållbarhetschef Hemköps intressen. Inom Svensk Dagligvaruhandel har flygtransporterad frukt och grönsaker varit uppe för diskussion ett flertal gånger. Axfood driver frågan om att komma fram till en branschöverenskommelse gällande flygfrakt, så att ingen dagligvarukedja ska missgynnas av att jobba för att begränsa flygfraktad frukt och grönsaker.

Våra hållbarhetsmål

  • Hemköp, tillsammans med Axfood, ska ha ambitionen att begränsa sortimentet inom frukt och grönt som flygtransporteras, samt verka för en branschöverenskommelse i frågan.

·   Hemköp har en ambition om att bidra till att halvera konsumenternas klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion till 2030.

Varför begränsa flygfrakt? 

Många tror att transporten är en stor del av en produkts totala miljö- och klimatavtryck, men i själva verket utgör det det en mycket liten del när varorna fraktas med lastbil, tåg eller fartyg. Om en produkt flygtransporteras utgör transporten en större del av det totala klimatavtrycket för en produkt; därför vill vi minska andelen flygtransporterad frukt och grönt.