Hemköp har en fiskpolicy * som bland annat innebär att våra butiker bara säljer fisk och skaldjur från hållbara bestånd. I ett nytt samarbete med WWF har Hemköp tagit fasta på att alla fiskdiskar ska innehålla grönlistad fisk till 100 procent år 2020.

Hemköps samarbete med WWF

Bedömningen av vilka bestånd som är hotade utgår från Världsnaturfonden, WWFs Fiskguide 2015. Hemköp har också en överenskommelse med WWF om ett särskilt utvecklingsprojekt där vi dessutom ställer krav på fisket. Räkor som fiskas inom utvecklingsprojektet kommer att säljas i Hemköps butiker. Du kan också hitta information om vårt projekt i butikerna. Givetvis är det bästa miljövalet fortfarande att välja KRAV-märkta eller ASC-märkta räkor, men de finns tyvärr inte tillgängliga som färska räkor i dagsläget.

Hemköps mål för 2020 är att alla Hemköps fiskdiskar ska sälja grönlistad fisk. Mer information om Hemköps unika avtal med WWF finns längre ner i texten.

Hemköps fiskpolicy* i korthet:

  • * Fisk och skaldjur från hållbara bestånd ska endast säljas i butikerna. För att bedöma vilka fisk- eller skaldjursbestånd som är hotade utgår vi från WWF:s röda lista.
  • * All fisk som säljs ska kunna spåras till bestånd, fiskezon/odling och fisketidpunkt.
  • * Inköp av fisk eller skaldjur som fiskas med miljöstörande metoder, t ex skadliga trålningsmetoder, ska undvikas.
  • * Fisk och skaldjur som odlas med miljöstörande metoder ska inte säljas.
  • * Hemköp ska erbjuda våra kunder ett bra utbud av grönlistade fiskar.
  • * Hemköp ska hjälpa våra kunder att byta ut rödlistade fiskar till bra alternativ.

Vilken fisk kan man lita på?

Vi rekommenderar våra kunder att köpa fisk som har någon av följande tre märkningar, som garanterar att fisken är grönlistad:

Ta del av WWF Fiskguide för 2015 här – både i lång- och miniversion.

Missa inte att man kan ladda ner Fiskguiden 2015 som mobilapp för Android och iPhone. Med Fiskguiden i din telefon har du alltid WWFs senaste uppdaterade råd nära till hands!

Hemköp tecknar unikt avtal med WWF

I Världsnaturfondens Fiskguide 2015 får nordhavsräkan återigen rött ljus. Axfood har dock träffat en överenskommelse med WWF som ska möjliggöra försäljning av nordhavsräkor i Hemköps alla butiker – om de är fiskade på rätt sätt.

Det tvååriga samarbetsprojektet innebär att koncernen ska verka för bättre kontroll och efterlevnad för att driva på utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart fiske av nordhavsräkor:

  • * Axfood bistår med finansiering av kamerautrustning för fartyg – om inte myndigheterna ombesörjer detta.
  • * Axfoods bolag och WWF stämmer kvartalsvis av utifrån Axfoods inköpserfarenheter, allt i syfte eliminera risken för olagliga utkast och följa utvecklingen mot mer hållbart fiske tillsammans med tillsammans med projektledaren.
  • * WWF bidrar med kunskapsöverföring och kompetensutveckling.

* Det finns Hemköpshandlare som ännu inte följer Hemköps fiskpolicy.