Hemköp och CSR

CSR är en väsentlig del av hållbarhet

För oss är hållbarhetsarbetet centralt även när det kommer till vår personal, kunder och våra leverantörer. Vi strävar för allas lika rättigheter, oavsett vart i organisationen du möter oss. Hemköp ska vara en positiv kraft i vårt samhälle och arbetar därför både högt och lågt frågor som rör människor.

Som livsmedelsaktör arbetar vi utåt i vår leverantörskedja för att säkra att alla våra samarbetspartner, leverantörer och underleverantörer följer våra strikta riktlinjer. Detta omfattar att säkra schyssta arbetsvillkor även längst ut i leverantörskedjan – men även frågor som rör ursprungsland, samt CSR- och djuromsorgssynpunkt.

Vi har nära samarbeten med organisationer som Fairtrade och MSC. Vi tar givetvis vårt eget CSR-arbete på högsta allvar och har ett nära samarbete med SOS Barnbyar. Hemköp strävarför alla individers möjlighet att skapa sig ett mer hållbart och lyckligt liv. Som en del av detta skänker vi årligen pengar till SOS Barnbyar. Detta sker genom allt från panten från våra butiker, till riktade insatser. Som kund kan du även engagera dig i SOS Barnbyars verksamhet genom att donera pengar genom ditt bonuskundsmedlemskap direkt till organisationen.

Läs mer om Hemköps arbete med SOS Barnbyar.

Inom organisationen arbetar vi istället med att sätta höga mål inom mångfald och jämställdhet. Hemköp samarbetar med Samhall, som möjliggör att fler människor med olika funktionsnedsättningar får arbete i våra butiker och på vårt supportkontor i Stockholm.

Hemköp har även det ambitiösa målet att uppnå en jämn könsfördelning på ledande befattningar till 2020. För att uppnå detta arbetar Hemköp och hela Axfood kontinuerligt med våra HR-avdelningar där vi satsar stort på att vara en stor aktör inom employee branding. Vår målsättning är t.ex. att 20 % av befattningshavarna ska ha internationell bakgrund.

Läs mer om hur Hemköp jobbar med employee branding.