Hållbart fiske

För oss är det viktigt att behålla den biologiska mångfalden i våra hav. Vi tar detta arbete på stort allvar. Hemköp var första dagligvarukedjan i Sverige 2008 att införa certifierade fiskdiskar i egenägda butiker enligt MSC (Marine Stewardship Council), och under 2018 ASC-certifieras även Hemköps fiskdiskar.

Att införa ett MSC och ASC-fiskdiskar i så stor skala är något som inte gjorts tidigare. Genom ökad kännedom om fiskets påverkan och högre krav på ursprung kan vi tillsammans göra en insats för våra hav och biologisk mångfald. Världsnaturfondens (WWF) bedömning som utgår från de arter som rödlistas är den bästa riktlinjen som ligger till grund för MSC såväl som ASC. Genom att tydligt ange vad som är MSC och ASC-märkt fisk i våra butiker gör vi det lättare för dig som kund att handla det du vill.

All fisk som säljs hos oss ska kunna spåras till bestånd, fiskezon/odling och fisketidpunkt. Inköp av fisk eller skaldjur som fiskas med miljöstörande metoder, till exempel skadliga trålningsmetoder, ska undvikas. Detta för att erbjuda dig ett bra utbud av grönlistade fiskar och lyfta fram fisk och skaldjur från hållbara bestånd.

ASC-certifieringen av fiskdiskarna följdes upp med ett nytt förbättrat sortiment. Exempelvis har sortimentet med rökt och gravad lax har setts över och här säljer vi endast ASC-certifierade produkter. Vårt mål är att år 2020 endast sälja grönlistad fisk.