Vår resa mot halverat matsvinn

Varje år slängs hundratusentals ton mat helt i onödan, både i svenska hushåll och matbutiker. För Hemköp är matsvinn en prioriterad hållbarhetsfråga och 2018 antog vi målsättningen att halvera vårt svinn till 2025 (basår 2015).

För att lyckas med halveringsmålet arbetar vi dels med planering och bra inköpsrutiner, dels genom att sänka priset på varor som, på grund av exempelvis kort datum, riskeras att svinnas. Det finns tydliga rutiner för att prissänka varor i god tid så att vi hinner sälja varorna innan de går ut i datum.

Förutom åtgärder i butik kring smartare sortimentinköp och att systematiskt prissänka varor som börjar närma sig bäst före-datum försöker vi även att involvera dig som kund på nya innovativa sätt. I samarbete med Karma, ett företag som genom smarta app-lösningar, kan du i flertal butiker handla färdigrätter och mejeriprodukter, kött, frukt och grönsaker som närmar sig bäst före datum till nedsatt pris.

Donationssamarbeten

Flertal av våra butiker skänker även mat till välgörenhet.  Matmissionen, ett samarbete genom Stockholms Stadsmission och hela Axfood, är en av våra samarbetspartner. Genom dem minskar vi inte bara vårt eget matsvinn utan underlättar samtidigt för personer i ekonomisk utsatthet.

Frukt -och gröntpåsar mot svinn

För att minska svinnet på frukt och grönsaker säljer vi påsar innehållande 1 kg blandade frukter och grönsaker som vanligtvis skulle slängas, exempelvis på grund av skönhetsfläckar. Perfekt till soppor eller smoothies!

Mindre morötter

Torkan sommaren 2018 gjorde morotsskörden mindre och med ovanligt många små morötter. Genom att ta bort klass 1-märkningen, som är frivillig för morötter och reglerar storleken, kan vi nu även ta vara på de lite mindre morötterna i skördarna, istället för att låta dem kastas. Du hittar de mindre morötterna i våra frukt- och gröntavdelningar.