Vi på Hemköp tycker att det är viktigt att engagera sig i omvärlden. Därför stödjer vi SOS Barnbyar. För varje 100 kronor du handlar för kan du skänka 10 öre till SOS Barnbyar. Och Hemköp skänker lika mycket.

Varje månad när din bonus sammanställs avsätts ditt bidrag till SOS Barnbyar. Du kan löpande se ditt bidrag till SOS Barnbyar på Mina sidor. Av- och påanmälan kan endast göras av dig som är huvudsökande, som medsökande kan du dock se aktuellt bidrag på Mina sidor.

Vill du vara med och bidra logga in på Mina sidor och anmäl dig under Mina uppgifter

Detta är SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en internationell hjälporganisation som arbetar i 133 länder och driver över 500 barnbyar. I Sverige samlade man 2010 in mer än 255 miljoner kronor. SOS Barnbyar är alternativ till de statliga barnhem som finns för övergivna och föräldralösa barn. De ger barnen ett hemliknande boende, en personlig trygghet och oändligt mycket större chanser till ett bra liv som vuxna.

För barnens bästa

Barn som kommer till en barnby har ofta gått igenom mycket traumatiska händelser. Det är vanligt att de har förlorat sina föräldrar och andra närstående. De måste få tid och uppmuntran att skaffa sig nytt självförtroende, hitta vänner och kunna skratta igen. Ofta har barnet varit hos andra släktingar, fosterhem eller institutioner innan. När de till slut hamnar i en SOS Barnby är det en permanent lösning. Här får de en kärleksfull SOS-mamma, syskon och ett tryggt hem.

Första barnbyn i Ukraina

Barnbyn i Brovary, några mil från Kiev, är SOS Barnbyars första barnby i Ukraina. Byn består av 12 familjehus, där det för närvarande bor 48 barn mellan 2 och 15 år, men har kapacitet för 85 barn som kommer bo i tretton hus. Marken där barnbyn byggts har skänkts från lokala myndigheter. Bygget påbörjades under 2007, de första barnen flyttade in vid årskiftet 2009/2010 och i juli samma år invigdes barnbyn officiellt. Som i flera andra forna Sovjetstater är situationen i många barnhem i Ukraina mycket undermålig. Den nya barnbyn representerar något nytt – individuell, familjebaserad omvårdnad.

Verksamheten är inte bara en fråga om att ge stöd till barnen som bor i själva byn. Den vänder sig även till barnfamiljer i närheten som är i extra behov av stöd. SOS Barnbyar underlättar och hjälper dessa familjer så att föräldrarna får bättre förutsättningar att kunna ta hand om sina barn. På så sätt kan vi tillsammans förhindra att barnen överges.

Läs mer om SOS Barnbyar här!

Välkommen till Hemköp och hjälp oss göra världen lite bättre.