1. Vad kan du jobba med hos oss?
2. Så går det till när du söker jobb hos oss
3. Kontakt under processen
4. Urvalsmetoder och verktyg
5. Axfoodakademin
 

Väx hos oss

Vi älskar medarbetare som tar initiativ och vill utvecklas. Hos oss finns många karriärmöjligheter och vägar till utveckling. Du kan ta dig an nya ansvarsområden i din befintliga roll, delta i olika projekt eller utbilda andra.

Vad kan du jobba med hos oss?

Hos oss är butiken scenen och varje detalj en chans att göra skillnad. Bakom butiksscenen jobbar vi också på försäljning, marknad, ekonomi, HR, kommunikation, etablering och mycket mer!

Vill du satsa på en ledarroll så finns det många möjligheter inom olika områden. Vi har en väl förankrad filosofi kring ledarskapet som syftar till att stödja och driva både din och vår affärsutveckling. Vi satsar på att stödja och utveckla ett effektivt värderingsstyrt ledarskap inom Hemköp och Axfood så att alla medarbetare presterar och trivs hos oss.

Så här går det till när söker du jobb hos oss

Vi letar efter rätt kompetens och rätt potential för de tjänster vi bemannar. För att både du och vi ska känna att vi är rätt arbetsplats för dig går du igenom en process i flera steg.

Processen inleds med att du söker ett av våra lediga jobb. Nu behöver vi ta reda på om du är rätt person för tjänsten och du får möjlighet att lära känna oss närmare.

När du skickat in ansökan till oss görs ett första urval baserat på de kunskaps- och erfarenhetskrav vi ställt för tjänsten. Om du uppfyller grundkraven får du, via e-post, en länk till ett eller flera personlighetstest. Du behöver genomföra testerna för att kunna gå vidare i processen. Läs mer om våra tester och testmetoder nedan.

Sedan är det dags för intervju på plats hos oss (ibland genomför vi två intervjuer med kandidaterna). Den första intervjun är oftast en till två timmar lång (en del roller kan ta längre tid) och om det blir en efterföljande intervju är den kortare.

Vi önskar referenser – minst två, varav en från någon som tidigare varit din chef eller arbetsledare.

Om du är den kandidat som vi vill erbjuda tjänsten kontaktar vi dig för att diskutera lön, andra villkor och datum för tillträde. Slutligen skriver vi ett anställningsavtal som både företaget och du skriver under. Välkommen till ditt nya jobb!

Fotnot: Processen ovan beskriver hur det oftast går till i våra rekryteringar. Avvikelser kan förekomma.

Kontakt under processen

Vår ambition är att en rekrytering ska gå så fort som möjligt, både för din och vår skull. En roll kan därför komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Vi vill att du ska veta var i processen du befinner dig, om du har gått vidare till nästa steg eller inte. Du kan själv se status på din ansökan i din kandidatprofil under Sökta tjänster.

Så fort vi kan ge dig information så hör vi av oss via e-post eller telefon. Om du har frågor under processen kontaktar du den som ansvarar för rekryteringen (information om vem det är finns i annonsen).

Du får återkoppling på dina testresultat i direkt anslutning till att du har genomfört dem.

Urvalsmetoder och verktyg

Du som söker jobb hos oss inom Axfoodkoncernen ska vara säker på att du får en rättvis bedömning. I vår rekryteringsprocess använder vi oss av objektiva och tillförlitliga urvalsmetoder.

Kompetensbaserad rekrytering handlar om att utgå från tydligt definierade kompetenser och fokusera på det genom hela rekryteringsprocessen – från behovsanalys, via urval och tester, CV-granskning, intervjuer, referenser och slutlig sammanvägning.

Enklare uttryckt handlar det om att veta vad man letar efter och hålla sig till det, utan att distraheras av annat som inte är viktigt för den tjänst som utannonseras. Vi vill veta vem som har bäst förutsättningar att lyckas i rollen, samtidigt som vi bedömer alla sökande på ett objektivt och rättvist sätt.

Tidigt i vår rekryteringsprocess låter vi kandidater besvara ett eller flera tester för att på ett objektivt och datadrivet vis få fram en kandidatprofil gällande personlighet och problemlösningsförmåga. Resultatet kan sammanfattas som kandidatens potential mot utlyst tjänst och ligger till grund för den fortsatta processen.

• Grundläggande krav för rollen/CV
I de flesta fall finns vissa skallkrav gällande formella meriter eller erfarenheter i relation med utlyst tjänst. Det kan exempelvis röra sig om krav på C-körkort, viss utbildningsnivå, ledarerfarenhet eller erfarenhet av ett specifikt arbetsområde.

• Personlighetstester
Nästa steg i processen är tester. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och mer rättvis för dig som söker arbete hos oss. En objektiv urvalsprocess gör att alla kandidater bedöms på samma sätt. Det minimerar även risken att fördomar och förutfattade meningar påverkar vår bedömning och ser till att bedömningen handlar om det som är relevant för aktuell tjänst.

Vi använder oss av följande tester:
MAP är ett test som ger en utförlig beskrivning av din personlighet och som, med dokumenterad precision, bedömer lämpligheten för vissa specifika uppgifter i arbetslivet generellt, eller i en speciell roll hos oss. Tidsåtgång: max 2h, i praktiken ca 30-40 min.

Matrigma är ett matristest som mäter problemlösnings- och slutledningsförmåga. Tack vare sin icke-verbala form är testet mindre känsligt för kulturella skillnader mellan individer. Testet utmanar förmågan att se samband, fylla i luckor, där information saknas, och att se relationer mellan olika objekt. Tidsåtgång: 40 respektive 12 minuter – vi använder två varianter beroende på vilken roll man söker.

• Kompetensbaserad intervju
Det här är en strukturerad intervju som handlar om att utvärdera din förmåga att utföra det som krävs för att lyckas i rollen. Vi ställer frågor om hur du har agerat i olika situationer som vi vet är viktiga. Fokus ligger på erfarenheter, tidigare beteenden och vad man åstadkommit, snarare än på hypotetiska eller allmänna beskrivningar om vad som är viktigt i olika situationer.

• Arbetsprov, färdighetsprov, annan bedömning
Vissa roller kräver kunskaper och färdigheter som vi vill säkerställa att du har. Exempelvis kan en redaktör eller en formgivare förväntas visa arbetsprover.

• Referenser
Vi har som princip att be om två eller tre referenser från dig, varav minst en är någon som varit din chef eller arbetsledare.

• Rekryterande chefs chef
Som ett sista steg i vissa roller träffar kandidaten chefens chef och får här en möjlighet till mer inblick i verksamheten och lär känna den person som sätter mål och följer upp affärsområdet i dess helhet.

Axfoodakademien

Vi vill att alla våra medarbetare ska ha möjlighet till kontinuerligt lärande och vidareutveckling. Axfoodakademien, vårt centrum för utbildningar, säkerställer ett affärsnära utbud av både e-learnings och lärarledda utbildningar så att alla kan bygga på sin kompetens eller utvecklas i sin roll som ledare. Våra egna medarbetare har möjligheten att bli internlärare i Axfoodakademien och dela med sig av kunskap och erfarenhet till kollegor. Inom koncernen genomförs en e-learning var femtonde minut, varje dag, året om!