Det här är Hemköp / Hållbarhet / Klimatkompensation

Klimatkompensation – ett steg på vägen mot klimatmålen

Fokus i vårt miljöarbete ligger på att ständigt minska vår klimatpåverkan och sänka våra utsläpp ¬– men vi väljer också att klimatkompensera, tills vi nått målet om nettoutsläpp.

För att nå klimatmålen måste utsläppen av växthusgaser minska kraftigt under de närmaste åren. På Hemköp arbetar vi därför med att minska de klimatpåverkande utsläppen från inköpt energi, köldmedia, tjänsteresor och transporter (ink e-handelsleveranser). Genom grön el, moderna kylar och frysar och allt fler fossilfria lastbilar har vi kommit en bra bit på vägen. Förra året hade vi reducerat våra egna utsläpp med 76 % jämfört med basåret 2009. Men även om fokus ligger på fortsatta förbättringar väljer vi att klimatkompensera för de utsläpp som kvarstår tills vi når vårt mål.

Under 2021 klimatkompenserar vi genom samarbeten med Solvatten och Pichacay Landfill Gas Renewable Energy.

Solvatten arbetar för att ge människor i utvecklingsländer rent och varmt vatten på ett bärbart och miljövänligt sätt. Solvattenbehållaren är en svensk uppfinning som kombinerar rening och uppvärmning av vatten. Allt som behövs är solljus. Solvatten minskar den dagliga användningen av ved och kol samtidigt som den förenklar processen för att rena och hetta upp vatten i hemmet. Tid och pengar sparas samtidigt som hygien och hälsa förbättras. En Solvattenbehållare beräknas förse en familj med rent, varmt vatten i mellan sju och tio år och kan på så vis ha en livsavgörande betydelse. Axfood har samarbetat med Solvatten i Kenya sedan 2010.

På Pichacays deponi i Cuenca, Ecuador deponeras stadens avfall. Från soptippen läckte tidigare den starka och illaluktande växthusgasen metan rakt ut i atmosfären, vilket påverkade både närmiljön och den globala uppvärmningen. Dessutom uppstod många farliga bränder som kunde medföra explosioner. Genom projektet Pichacay Landfill Gas Renewable Energy ersätter metanet numera stadens fossila elproduktion genom att metanet förbränns och omvandlas till el. På så sätt har de klimatpåverkande utsläppen upphört samtidigt som säkerhetsriskerna och olägenheterna för lokalbefolkningen försvunnit. Dessutom har nya arbetstillfällen skapats.