Webblanketter

Här finner du blanketter du kan ladda hem för en rad olika ändamål.

Begäran om registerutdrag
Med denna blankett kan du, i egenskap av kund i Hemköp, begära att få insyn i behandlingen av dina personuppgifter.

Ladda ner

Ansökan om medlemskap utan personnummer
Denna blankett är till för dig som vill ansöka om medlemskap i Hemköps bonuskundsprogram utan att uppge ditt personnummer.

Ladda ner

Ansökan om medlemskap utan mobilnummer
Denna blankett är till för dig som vill ansöka om medlemskap i Hemköps bonuskundsprogram utan att uppge ditt mobilnummer.

Ladda ner

Ansökan om medlemskap med skyddad identitet
Denna blankett är till för dig som har skyddad identitet och som vill ansöka om medlemskap i Hemköps bonuskundsprogram.

Ladda ner