Villkor Hemköps kundprogram

Här hittar du medlemsvillkor för Klubb Hemköp. Se vår integritetspolicy för fullständig information om hur dina personuppgifter behandlas.

Allmänt om medlemskap i Hemköps kundprogram
Hemköps kundprogram är ett kostnadsfritt lojalitetsprogram utfärdat av Hemköpskedjan AB, organisationsnummer 556113-8826 (nedan Hemköp). Medlemskapet är personligt och kan endast nyttjas av dig som är kund. Programmet syftar till att erbjuda dig som kund en personligt anpassad köpupplevelse med relevanta erbjudanden och kommunikation. Som medlem kan du ta del av kommunikation via sms, e-post och/eller via post samt via www.hemkop.se och i Hemköps app.

Vem kan ansluta sig till Hemköps kundprogram?
För att bli medlem måste du som huvudsökande ha fyllt 18 år. En eller flera medsökande, som har fyllt 18 år, kan anslutas till huvudsökandes medlemskap. En medlem kan endast tillhöra ett medlemskap åt gången.

Ansökan om medlemskap i Hemköps kundprogram
Ansökan görs i bemannad kassa i en Hemköpsbutik genom att du uppvisar giltig id-handling och uppger ditt mobilnummer. Ansökan kan även ske genom att du, via www.hemkop.se  eller sms-ansökan, uppger personnummer, mobilnummer och e-postadress. Saknar du personnummer, inte vill uppge personnummer, har så kallad skyddad identitet eller saknar svensk folkbokföringsadress ansöker du istället via en blankett på www.hemkop.se/artikel/klubb-blanketter.Observera att Hemköp, för att stärka integritetsskyddet, inte skickar någon adresserad kommunikation via post till individer med så kallad skyddad identitet.

Hemköps förpliktelser
Hantera belöningssystem Hemköp åtar sig att ge dig poäng baserat på dina köp och andra poängskapande aktiviteter, tillhandahålla värdecheckar samt kommunicera uppnådd medlemsnivå på www.hemkop.se i inloggat läge.

Hantera ditt medlemskap i Hemköps kundprogram samt hur du administrerar din inloggning på Hemköp.se och i Hemköps app.
Hemköp åtar sig att hantera ditt medlemskap och administrera din inloggning på Hemköp.se och i Hemköps app.

Lämna förmåner och erbjudanden till dig
Hemköp åtar sig att erbjuda dig förmåner och erbjudanden.
Genom att du godkänner dessa Villkor samtycker du till att vi skickar erbjudanden och annan direktmarknadsföring till den folkbokföringsadress, e-postadress eller mobilnummer som du angett när du registrerar dig som medlem i Klubb Hemköp. Du kan alltid avregistrera dig från att mottaga ytterligare marknadsföring genom att följa instruktionen i e-postutskicket eller ändra dina inställningar för ditt användarkonto på hemsidan eller i Hemköps-appen.

Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på www.hemkop.se/artikel/dataskydd.

• Leverera en personligt anpassad upplevelse Hemköp åtar sig att leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster. Detta innefattar bland annat att:

 • ge dig som kund ett personligt anpassat innehåll, till exempel genom att visa relevanta produktrekommendationer, personligt anpassad presentation av erbjudanden, samt
 • förenkla din användning av våra tjänster, till exempel genom att visa en sammanställning av dina köp och hur mycket du har sparat på att nyttja ditt medlemskap, samt efter förfrågan spara inköpslistor eller valt betalsätt i syfte att underlätta framtida köp.

 

Medlemskapet berättigar till poäng och förmåner enligt följande
För poänggrundande köp och aktiviteter som registreras av Hemköp kan medlem tjäna in poäng i Hemköps butiker, Hemköps app eller hemkop.se. Poäng tjänas in i enlighet med vad som vid var tid anges på www.hemkop.se. Poäng registreras inte avseende köp av tobak, bärkassar, pant, spel, tidningar, läkemedel, lotter, presentkort eller förmedlade tjänster samt avseende andra särskilt uttryckta undantag. Poäng registreras inte heller för kontantuttag i kassan eller för betalning med pant.

Intjänade poäng berättigar dig till olika förmånssteg och bonuscheckar i enlighet med vad som vid var tid anges på www.hemkop.se. Intjäning av poäng sker under fyra månader och därefter nollställs kvarvarande poäng. Besked om insamlade och nyttjade poäng sammanställs periodvis av Hemköp och görs tillgängligt för medlem i Hemköps kundprogram via ”Mina sidor” på  www.hemkop.se, Hemköps app samt i e-postutskick.

Uppdatering av kontaktuppgifter
Om du ändrar ditt namn eller din fysiska adress hos Skatteverket (folkbokföringen) så uppdateras dina personuppgifter automatiskt i våra system i de fall du har lämnat ditt personnummer till oss. I annat fall måste du kontakta Hemköps kundtjänst och informera om ändringen inom skälig tid efter ändringen. Om du får ny e-postadress eller nytt mobilnummer kan du själv uppdatera dessa på Mina sidor på www.hemkop.se.

• Identifiering i bemannad kassa via något av nedan alternativ:

 • Ditt bankkort/betalkort/kreditkort som har kopplats till ditt medlemskap
 • Ditt medlemsnummer 
 • Genom att visa upp giltig id-handling
 • Ditt Hemköp-kundprogramskort
 • Ditt mobila betalsätt, till exempel Samsung Pay eller Apple Pay som har kopplats till ditt medlemskap

 

• Identifiering vid självscanning och utcheckning i obemannad kassa via något av nedan alternativ:

 • Ditt bankkort/betalkort/kreditkort som kopplats till ditt medlemskap
 • Ditt medlemsnummer
 • Genom att visa upp giltig id-handling
 • Ditt Hemköp-kundprogramskort
 • Ditt Hemköp-självscanningskort eller giltig id-handling
 • Ditt personnummer genom att ange det vid betalning
 • Ditt mobila betalsätt, till exempel Samsung Pay eller Apple Pay som har kopplats till ditt medlemskap

 

Identifiering i e-handeln och i Hemköps app sker via inloggning med:
Ditt personnummer, samordningsnummer eller medlemsnummer, tillsammans med ditt valda lösenord.

Kundens ansvar för identifieringsuppgifter
Som kund är du ansvarig för att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter, ditt bankkort/betalkort/kreditkort om kopplats till ditt medlemskap i Hemköps kundprogram, din id-handling, ditt medlemsnummer och/eller ditt medlemskort. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina identifieringsuppgifter enligt ovan ska detta snarast anmälas till kundtjänst. Om en sådan anmälan inte gjorts ansvarar du för alla köp som gjorts med dina identifieringsuppgifter.

Bankkort/betalkort/kreditkort som bärare av ditt medlemskap
Du kan koppla det eller de bankkort/betalkort/kreditkort som du normalt betalar med på Hemköp och använda det som identifiering för att automatiskt få dina rabatter, poäng på poänggrundande varor och för att få dina köp registrerade.

Koppling av bankkort/betalkort/kreditkort sker i bemannad kassa eller med hjälp av kassavärd i snabbkassan i någon av Hemköps butiker. Du uppvisar id-handling eller uppger ditt medlemsnummer. Kortnumret på ditt bankkort/betalkort/kreditkort kommer endast lagras i våra system i krypterad form. Lagringen och hanteringen av bankkortsnumret sker helt i enlighet med säkerhetsregelverket PCI-DSS som är framtaget av ledande kortutgivare, däribland VISA och Mastercard. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på www.hemkop.se/artikel/dataskydd.

När ditt bankkort/betalkort/kreditkort spärras och ett nytt utfärdas med nytt nummer behöver du koppla om kortet till ditt medlemskap. Om ditt nya kort har samma nummer som tidigare behöver du inte koppla om det på nytt.

Medlemskap kopplat till självscanning
Tjänsten självscanning är en frivillig tjänst som enbart kan användas av de kunder som valt att gå med i Hemköps kundprogram samt har ett svenskt personnummer. Du har möjlighet att självscanna i alla Hemköpsbutiker som erbjuder tjänsten självscanning. För att plocka ut en självscanningsscanner kan du scanna giltig id-handling, till exempel körkort, alternativt dra ditt personliga självscanningskort i butiken. Självscanningen är personlig och kan inte användas av eller överlåtas till någon annan.

All självscanning hos Hemköp ska genomföras enligt föreskrivna rutiner och instruktioner mer information om dem hittar du på www.hemkop.se. Exempel på dessa är att du som kund scanna samtliga artiklar, det vill säga om du köper olika smaker av en artikel ska varje smak scannas var för sig. Du förbinder dig att ta del av gällande instruktioner innan du börjar självscanna.

Om du använder självscanning hos Hemköp ansvarar du för att alla varor som tas genom butikens utcheckningskassa har registrerats för betalning, antingen genom registrering i handscannern eller, om detta inte varit möjligt, genom att visa upp varan för registrering i en bemannad utcheckningskassa.

Slumpvis avstämning i självscanningen
Genom att godkänna medlemsvillkoren till Hemköps kundprogram samtycker du till att butikerna kan komma att genomföra en avstämning avseende handel genom självscanning hos Hemköp. Avstämning innebär att samtliga eller delar av de varor som du som kund vill ta genom utcheckningskassan scannas av butikspersonalen. Syftet med avstämning är dels att säkerställa att handscannern hanterats rätt, dels att förebygga missbruk av självscanning hos Hemköp.

Normalt sker avstämningen vid slumpvis valda tillfällen och då får du och kassören besked om detta i utcheckningskassans display när du registrerar ditt självscanningskort eller giltig id-handling för att betala. Om summan som framgår av scanningen och den summa som framgår av butikens avstämning skiljer sig åt förbinder sig du dig att acceptera den summa som framgår av butikens scanning. Du är medveten om och accepterar att registrerade avvikelser kan komma att påverka sannolikheten för att du blir föremål för ny avstämning vid senare inköp, samt att uppgift om avvikelse som framkommer i samband med avstämning registreras och behandlas i butikens datorsystem och inom Hemköp för att utvärdera funktion och användning av självscanning hos Hemköp.

Behandling av personuppgifter och köpinformation
Hemköps kundprogram behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter och dina köp, för att skapa en relevant köpupplevelse för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på www.hemkop.se/artikel/dataskydd.

Avtalstid och villkorsändringar
Medlemskapet gäller tillsvidare. Du har när du vill möjlighet att säga upp avtalet och avsluta ditt medlemskap genom att kontakta kundtjänst via e-post eller telefon. Se kontaktuppgifter nedan.

Om ditt medlemskap har varit inaktivt och ditt senaste registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan eller om tjänsten har missbrukats, har Hemköp rätt att avsluta ditt medlemskap. 

De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga på www.hemkop.se. Hemköp förbehåller sig rätten att ändra, begränsa, avsluta eller modifiera kundklubben, och/eller göra ändringar eller tillägg i villkoren för medlemskap. Om det är ändringar av inte bara av redaktionell eller språklig karaktär kommer ändringarna att publiceras senast 1 (en) månad före villkorsändringarna träder ikraft. Hemköp har dock rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om du inte godkänner ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Hemköp har vidare rätt att när som helst i tiden uppdatera, ändra, begränsa och/eller ta bort innehåll eller funktioner på hemkop.se och Hemköps app utan att meddela dig på förhand.

Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt tillämpas på dessa Köpvillkor. Om du som kundmedlem vill framföra klagomål eller har andra synpunkter vill vi gärna att du tar kontakt med vår kundtjänst. Om vi inte kan komma överens kan du även göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 10123 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. 

Kontaktuppgifter till Hemköps kundprograms kundtjänst

Adress: Kundtjänst Hemköp, Box 1915, 581 18 Linköping
Telefonnummer: 0771-55 44 00
E-post: bonuskund@hemkop.se