Alltid tillsammans

Hemköp, du som handlar på Hemköp, och Hemköps leverantörer, samarbetspartners och branschkollegor. Tugga för tugga.

Resan mot hållbarhetsmålen är en resa vi gör tillsammans, med delat ansvar. Samtidigt är det både ett arbete som aldrig någonsin blir färdigt, och ett arbete som ingen klarar helt på egen hand.

Vi vill att alla som handlar hos oss ska känna en absolut trygghet kring vad maten de äter innehåller och var den kommer ifrån. Det innebär att vi ställer höga krav på våra leverantörer. En del krav är gemensamma för hela vår bransch, medan andra är specifika för oss på Hemköp och Axfood. Vi har inom koncernen exempelvis enats om utökade krav kring hållbarhet, hälsa och etik. Våra leverantörer för egna varumärken ska senast 2025 ha öppet redovisade klimatmål, som syftar till att deras egna verksamheter ska uppnå nettonollutsläpp senast 2030. Senast 2025 ska varje leverantör även ha minst ett publikt klimatmål som syftar till att minska väsentlig klimatpåverkan i den egna leverantörskedjan.

Vad gäller oss själva, så har vi på Hemköp beslutat att alla medarbetare – både butikspersonal och personer med andra funktioner – varje år ska genomgå en hållbarhetsutbildning. Helt enkelt för att kunskap inom hållbarhetsområdet är en färskvara, och för att arbetet med hållbarhet är något som sker i större, mindre, längre och kortare perspektiv – samtidigt. Tugga för tugga.

Vi vill också att Hemköp ska vara en modern och attraktiv arbetsplats, som speglar det samhälle vi är en del av. Därför har vi bland annat formulerat tydliga mångfalds- och jämställdhetsmål, som till exempel slår fast att vi vill öka andelen ledare med internationell bakgrund inom företaget. Vi tror att mångfald är bra, på riktigt – och vi vill att det ska märkas både bland våra medarbetare och i vårt sortiment. I förlängningen vill vi bidra till att skapa goda arbetsförhållanden för alla som arbetar i livsmedelskedjan, för att på så sätt kunna erbjuda god och hållbar mat – från en matälskare till en annan.