För att du som kund ska veta vad ett livsmedel innehåller, och även inte innehåller, finns livsmedelslagar om vad och hur ingredienser, hållbarhet och märkning presenteras på ett livsmedelspaket. EU har en omfattande lagstiftning och i Sverige är det Livsmedelsverket som tillsammans med kommuner och länsstyrelser ser till att dessa lagar efterlevs.

Ingrediensförteckning

I förteckningen över livsmedlets ingredienser ska dessa vara listade i fallande storleksordning efter den vikt de hade när varan tillverkades. Detta gör det mycket enkelt för dig som konsument att se vad huvudingrediensen i en matvara är eftersom den alltid listas överst. Likaså ser du snabbt vilken ingrediens det finns minst av i varan. Däremot behöver den exakta mängden av en ingrediens endast anges om den är avgörande för valet av varan. Ett exempel på detta är hur mycket kött det finns i kalops där mängden kött ska anges i procent. Dessutom måste ingrediensförteckningen namnge de råvaror som använts när varan framställts. Givetvis måste ingrediensförteckningen även ange tillsatser och så kallade sammansatta livsmedel. Märkningen på livsmedel ska även tala om varans vikt eller volym. Lagarna reglerar även vad som får visas på förpackningen och det är inte tillåtet att ha bilder som är missvisande för produktens innehåll.

Hållbarhet

Livsmedel med begränsad hållbarhet ska anges med ett bäst före-datum alternativt sista förbrukningsdag. Produkter märkta med "bäst före" ska enligt reglerna hålla en viss tid efter det att datumet passerats förutsatt att de förvarats rätt i en obruten förpackning. Känsliga livsmedel, som till exempel färsk fisk, köttfärs eller kyckling, ska märkas med sista förbrukningsdag och måste dessutom vara märkta med anvisningar om hur de ska förvaras.

Ursprung

En annan typ av märkning talar om en varas ursprungsland. Det är enbart nötkött, fisk och honung som måste märkas med ursprungsland enligt EU:s regler. Nötkött kan enbart märkas med ursprung Sverige om djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige. Det är med andra ord inte tillåtet att förädla importerat kött och märka det som svenskt. Övriga typer av kött behöver däremot inte ursprungsmärkas. Givetvis kan även andra livsmedel ursprungsmärkas men det är bara tillåtet om leverantören noggrant kontrollerat att det stämmer.

Svenskt kött-märkning

Läs mer om märkningen Svenskt kött »

Fler märkningar

Det finns naturligtvis mer som kan utläsas av ett livsmedels märkning, exempelvis om en vara är mager, sockerfri, ekologisk eller om den följer Livsmedelsverkets krav för nyckelhålsmärkning. Dessutom finns regler kring hälsopåståenden som reglerar vad som får påstås på ett paket för ett visst ämne alternativt samband mellan intag och hälsa. Mer om detta hittar du på Livsmedelsverkets webbplats som även klargör samtliga regler för livsmedelsmärkning i detalj.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida »