1280_socialtansvar_article.jpg

Vårt sociala engagemang och samarbete med SOS Barnbyar

Vi tycker att det är viktigt att engagera sig i omvärlden och försöka bidra till en bättre framtid för fler människor. Därför har vi ett långsiktigt samarbete med SOS Barnbyar, där vi tillsammans med våra kunder hjälper barn i utsatthet till en tryggare tillvaro. Genom insamlingar från oss på Hemköp, och pantpengar som skänks av våra kunder, samlar vi varje år in omkring 2,5 miljoner kronor. En fantastisk summa som gör otroligt mycket gott! Ett stort tack till alla som bidrar – tillsammans har vi bland annat byggt upp en barnby i Ukraina.

Första barnbyn i Ukraina
Barnbyn i Brovary, några mil från Kiev, är SOS Barnbyars första barnby i Ukraina. Byn består av 12 familjehus, där det för närvarande bor 48 barn mellan 2 och 15 år, men det finns kapacitet för 85 barn som kommer att bo i 13 hus. Marken där barnbyn ligger har skänkts från lokala myndigheter. Bygget påbörjades 2007, de första barnen flyttade in vid årsskiftet 2009/10 och i juli 2010 invigdes barnbyn officiellt.

Om SOS Barnbyar och Ukraina
SOS Barnbyar är en internationell hjälporganisation som arbetar i 133 länder och driver över 500 barnbyar. Ett av husen i barnbyn i Kiev har vi på Hemköp varit med och grundat, och hit skänker vi pengar som vi tillsammans med våra kunder samlar in. I Ukraina har många år av politisk instabilitet lett till en väldigt svår situation där det finns ett stort behov av humanitärt stöd, inte minst för barn som drabbas hårdast av fattigdom och utsatthet.

För barnens bästa
Genom att stödja SOS Barnbyar är vi med och hjälper familjer så att föräldrar inte ska tvingas ge upp sina barn, samtidigt som barnbyarna finns där med omsorg och trygghet om det värsta redan har hänt, för att ge barn möjlighet att växa upp i en familj. SOS Barnbyar driver också ett program som ger familjer skräddarsytt stöd, exempelvis mikrolån, utbildning och psykosocialt stöd. Hemköp bidrar till att 80 barn i barnbyn i Brovary och 453 barn som annars kanske hade vuxit upp helt ensamma, får växa upp i trygghet. Tillsammans med SOS Barnbyar säkrar vi barns nutid och framtid.

Läs mer om SOS Barnbyar.