Solvatten

En vattendunk som räddar liv

Söndagen den 22 mars är det Världsvattendagen, ett tillfälle att lyfta vikten av rent vatten. Ett av FN:s utvecklingsmål är också att alla människor ska ha tillgång till rent vatten vid sin bostad senast 2030.

Idag saknar dock väldigt många människor fortfarande tillgång till rent vatten. Enligt UNICEF kan det röra sig om fler än två miljarder, vilket bland annat resulterar i hundratusentals dödsfall i diarrésjukdomar. Mest utsatta är de allra yngsta barnen.

Hemköp är en del av Axfood och sedan ett par år tillbaka samarbetar Axfood med organisationen Solvatten för att fler ska få tillgång till rent vatten.

– Hittills har vi investerat i fler än 2000 Solvatten-dunkar, vilket gör att över 12 000 personer i Kenya, Uganda och Haiti fått tillgång till rent vatten. Och vi fortsätter satsningen, säger Åsa Domeij, Axfoods hållbarhetschef.

Svensk uppfinning

Solvatten är en unik svensk uppfinning i form av en specialdesignad plastbehållare som fylls på med vatten. Med hjälp av solens UV-strålar hettas vattnet upp och renas från bakterier. När det når en viss temperatur indikerar en lampa på behållaren att vattnet är färdigt att kunna drickas, användas till matlagning, tvätta i eller användas för den personliga hygienen. I behållaren finns även ett inbyggt filter som samlar upp smuts och partiklar i vattnet.

Med Solvatten minskar antalet långa och besvärliga promenader för att få tillgång till rent vatten.

– Det ger tid över tid över till andra viktiga aktiviteter, inte minst för flickor som istället kan ges möjlighet att gå i skolan, säger Åsa Domeij.

Positiv klimateffekt

Den förhindrar också spridningen av flera sjukdomar, inte minst ögoninfektioner bland barn. Dessutom är inverkan på klimatet positiv eftersom Solvatten bidrar till mindre avverkning av träd.

– Solvatten är en klimatsmart teknologi som minskar behovet av vedeldning för att värma och koka vatten. Det leder till att buskar och träd som annars skulle använts att elda med får stå kvar. Det leder till mindre jorderosion, mer skugga och dessutom binder det koldioxid, säger David Wadström på Solvatten.

Axfood klimatkompenserar företagets tjänsteresor med flyg genom att investera i Solvatten-behållare. Den del av Axfoods egen verksamhet som ännu inte blivit klimatneutral kompenseras även delvis genom Solvatten.

Den som vill kan läsa mer om Solvatten eller bidra till att fler får tillgång till rent vatten kan göra det här.