Vårt sociala engagemang och samarbete med SOS Barnbyar

Vi tycker att det är viktigt att engagera sig i omvärlden och försöka bidra till en bättre framtid för fler människor. Därför har vi ett långsiktigt samarbete med SOS Barnbyar, där vi tillsammans med våra kunder hjälper barn i utsatthet till en tryggare tillvaro.

Genom insamlingar från oss på Hemköp, och pantpengar som skänks av våra kunder, samlar vi varje år in omkring 2,5 miljoner kronor. En fantastisk summa som gör otroligt mycket gott! Ett stort tack till alla som bidrar.

Matproduktion en väg ut ur fattigdom

Under 2021 inleder vi ett nytt samarbete med SOS Barnbyar, denna gång i Moçambique. Här lever hälften av befolkningen i extrem fattigdom och landet drabbas ofta av missväxt pga stormar, översvämningar och torka. Många saknar tillgång till el och tillgången på råvaror är osäker. Här ska vi under tre år arbeta med att förbättra lokal matproduktion.

Jordbruk avgörande för kvinnor och ungdomar

För att minska fattigdom och uppnå livsmedelssäkerhet är det småskaliga jordruket avgörande – speciellt för kvinnor och ungdomar. I detta projekt ska småskaliga jordbrukare, som idag enbart odlar för egen konsumtion, få kunskap och verktyg för mer hållbar odling. Målet är odlingar som kan skalas upp och bli till inkomster för odlaren, vilket i sin tur kan finansiera t ex skolgång och sjukvård för barnen. Det handlar också om att odla med mindre klimatpåverkan, då Moçambique redan idag är drabbat av naturkatastrofer till följd av klimatförändringar.

Barns rättigheter och lokal expertis

I projektet kommer 800 småskaliga jordbrukare utbildas – i hög grad kvinnor och ungdomar. Projektet drivs utifrån ett rättighetsperspektiv, där särskild vikt läggs vid jämställdhet och barns rättigheter. SOS Barnbyar kommer ingå partnerskap med lokala aktörer som har erfarenhet och expertis i hållbart odlande.

På Hemköp är vi glada över att kunna vara med och driva detta tillsammans med SOS Barnbyar. Vi ser också mycket fram emot att kunna involvera våra kunder i ett projekt som ligger oss så varmt om hjärtat.