Hållbar handling och hållbara handlingar

Ett hållbart sortiment gör ingen skillnad om det inte lämnar våra hyllor, kylar, frysar och diskar och hittar hem till dig och din familj. Därför vill vi på Hemköp göra det så enkelt och inspirerande som möjligt för dig att hitta och välja hållbara varor i våra butiker – inte minst genom vår medlemsklubb Klubb Hemköp, som både uppmuntrar till och premierar hållbara val.

Vi lägger kontinuerligt till nya hållbarhetscertifierade varor i vårt sortiment, samtidigt som vi plockar bort varor som inte håller hållbarhetsmåttet. Rödlistad fisk är sedan länge borta från Hemköp, och detsamma gäller givetvis också gödkalv, gåslever och ägg från burhöns. Vi arbetar också med att minska antalet flygtransporterade varor (vilka varor som flygtransporteras och varför det är så kan du läsa mer om här).

När det kommer till matsvinn i våra butiker, arbetar vi för att halvera den totala mängden svinn innan 2025 (basår 2015). Vi trimmar hela tiden vår planering och utnyttjar vår förmåga att styra exakt rätt sortiment till rätt butik. Andra handfasta åtgärder är en systematiserad prisnedsättning av varor med kort datum, och färdigpaketerad försäljning av frukt och grönsaker som riskerar att slängas. Matsvinnsfrågan är högt prioriterad på vår agenda, eftersom det är en av nycklarna till att vår bransch ska kunna klara omställningen till ett mer hållbart matsystem och minskad klimatpåverkan.

Eftersom mat alltsomoftast kommer i förpackningar och plast, är förpacknings- och plastbantning en hjärtefråga för oss på Hemköp. Under 2019 antog Axfood en ny plaststrategi, som bland annat slår fast att vi ska minska den totala plastanvändningen inom koncernen med 25% till år 2025 (basår 2019). Till 2022 ska alla plastförpackningar vara materialåtervinningsbara, och till 2030 producerade av förnyelsebar eller återvunnen råvara. Vårt arbete mot målen är i full gång, och har redan synts i både vårt sortiment av egna märkesvaror och i en dubbeljobbande frukt-och grönt och matavfallspåse.