Varför har Hemköp egna märkesvaror?
Varorna är en viktig del i Hemköps kunderbjudande. Hemköp vill kunna erbjuda kunderna så många prisvärda produkter som möjligt och de egna märkesvarorna är ett sätt att uppnå detta. Priset kan pressas utan avkall på kvalité eftersom vi inte har kostnader för t.ex. marknadsföring och kan samordna inköpen med Axfoodkoncernen.


Egna märkesvaror är en vanlig företeelse runt om i Europa, där dessa varors andel av marknaden på många håll är betydligt högre än i Sverige. Det finns också exempel på kedjor som bara säljer varor med eget varumärke t.ex. McDonalds, IKEA och H&M.

Vem tjänar på egna märkesvaror?
Både du som kund och butiken tjänar på ett större utbud av egna märkesvaror. Du kan köpa varor till ett lägre pris utan att behöva göra avkall på kvaliteten. Butiken tjänar också på egna märkesvaror dels genom att du blir en nöjd kund, dels genom en bättre förtjänst per såld vara. Hemköps egna märkesvaror ligger cirka 10-15 % lägre i pris jämfört med marknadsledaren. Eldoradoprodukterna erbjuder en enklare kvalitet till ett pris som är 20-40 % lägre än marknadsledaren.

Hur kan priset på egna märkesvaror vara så lågt?
Genom gemensamma inköp inom Axfoodkoncernen och att dessa varor kräver minimalt med marknadsföringskostnader. Marknadsföringen av Hemköps egna märkesvaror sker i huvudsak via redan befintliga flygblad och i butik.

Hur testas de egna märkesvarorna?
Livsmedelsprodukter testas på konsumentpaneler för att kontrollera att smak, konsistens och utseende håller tillräckligt hög kvalitet. Dessutom testas innehåll och näringsvärden. Stickprovskontroller utförs återkommande för att säkerställa kvaliteten. Andra produkter testas med tanke på funktion och säkerhet.