Det här är Hemköp / Hållbarhet / Vårt sortiment

Från en matälskare till en annan

Till år 2030 är det Hemköps ambition att bidra till att alla som handlar hos oss halverar den klimatpåverkan som kommer från den egna livsmedelskonsumtionen – det vill säga hur vi människor handlar, lagar och äter vår mat.

En viktig nyckel är förstås hur vi arbetar med vårt sortiment, och det är på alla sätt och vis ett ständigt pågående arbete. Att vi tillsammans skapar en mer hållbar matproduktion och matkonsumtion är helt enkelt en förutsättning för att vi ska nå de högt ställda och nödvändiga klimatmålen. Här har vi på Hemköp ett viktigt ansvar, eftersom våra butiker och det sortiment vi sätter på våra hyllor utgör en stark förändringskraft som kan göra stor skillnad.

Vi på Hemköp vill vara med och skapa en rikare matvärld. Vårt utvecklingsarbete handlar om att gradvis gå mot att erbjuda ett sortiment som underlättar omställningen till mer hållbara proteiner – såväl vegetabiliska som animaliska – och som främjar konsumtionen av svenska, ekologiska och lokalproducerade varor, frukt och grönt, samt MSC- och ASC-märkt fisk och skaldjur.

Vad gäller andelen hållbarhetscertifierade varor – varor med märkningar som förbättrar miljö, hälsa och social hållbarhet – är vår målsättning att den senast år 2025 ska vara minst 30%. Vid samma tidpunkt ska KRAV-märkt kött på Hemköp utgöra 10%, och samma målsättning gäller för den ekologiska försäljningsandelen. Anledningen till att vi satsar på ekologiskt är att vi vill främja ett mer hållbart jordbruk, bättre djurvälfärd och en större biologisk mångfald.