Godare middag
med Zeta

Halloumi – fyllig, rund smak.
Feta - smakrik, friskt syrlig.

Halloumi – fyllig, rund smak.
Feta - smakrik, friskt syrlig.