Hemköp

1. Hur går det till när jag söker en tjänst hos Hemköp?
2. Hur får jag uppdateringar under rekryteringens gång?
3. Vilka urvalsmetoder och verktyg använder Hemköp?

 

Frågor och svar om Hemköps rekryteringsprocess

Vad roligt att du är intresserad av en karriär inom Hemköpskedjan! Här hittar du information om hur det går till när du söker jobb inom Hemköp, både i butik eller på huvudkontoret. 

Hur går det till när jag söker en tjänst hos Hemköp? 

Vi letar efter rätt kompetens och rätt potential för de tjänster vi bemannar. För att både du och vi ska känna att vi är rätt arbetsplats för dig går du igenom en process i flera steg.

Processen inleds med att du söker ett av våra lediga jobb. Nu behöver vi ta reda på om du är rätt person för tjänsten och du får möjlighet att lära känna oss närmare.

När du skickat in ansökan till oss görs ett första urval baserat på de kunskaps- och erfarenhetskrav vi ställt för tjänsten. Om du uppfyller grundkraven får du, via e-post, en länk till ett eller flera personlighetstest. Du behöver genomföra testerna för att kunna gå vidare i processen. Läs mer om våra tester och testmetoder nedan.

Sedan är det dags för intervju på plats hos oss (ibland genomför vi två intervjuer med kandidaterna). Den första intervjun är oftast en till två timmar lång (en del roller kan ta längre tid) och om det blir en efterföljande intervju är den kortare.

Vi önskar referenser – minst två, varav en från någon som tidigare varit din chef eller arbetsledare.

Om du är den kandidat som vi vill erbjuda tjänsten kontaktar vi dig för att diskutera lön, andra villkor och datum för tillträde. Slutligen skriver vi ett anställningsavtal som både företaget och du skriver under. Välkommen till ditt nya jobb!

Fotnot: Processen ovan beskriver hur det oftast går till i våra rekryteringar. Avvikelser kan förekomma.

Hur får jag uppdateringar under rekryteringens gång?

Vår ambition är att en rekrytering ska gå så fort som möjligt, både för din och vår skull. En roll kan därför komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Vi vill att du ska veta var i processen du befinner dig, om du har gått vidare till nästa steg eller inte. Du kan själv se status på din ansökan i din kandidatprofil under Sökta tjänster.

Så fort vi kan ge dig information så hör vi av oss via e-post eller telefon. Om du har frågor under processen kontaktar du den som ansvarar för rekryteringen (information om vem det är finns i annonsen).

Du får återkoppling på dina testresultat i direkt anslutning till att du har genomfört dem.

Vilka urvalsmetoder och verktyg använder Hemköp?

Du som söker jobb hos oss inom Axfoodkoncernen ska vara säker på att du får en rättvis bedömning. I vår rekryteringsprocess använder vi oss av objektiva och tillförlitliga urvalsmetoder.

Kompetensbaserad rekrytering handlar om att utgå från tydligt definierade kompetenser och fokusera på det genom hela rekryteringsprocessen – från behovsanalys, via urval och tester, CV-granskning, intervjuer, referenser och slutlig sammanvägning.

Enklare uttryckt handlar det om att veta vad man letar efter och hålla sig till det, utan att distraheras av annat som inte är viktigt för den tjänst som utannonseras. Vi vill veta vem som har bäst förutsättningar att lyckas i rollen, samtidigt som vi bedömer alla sökande på ett objektivt och rättvist sätt.

Tidigt i vår rekryteringsprocess låter vi kandidater besvara ett eller flera tester för att på ett objektivt och datadrivet vis få fram en kandidatprofil gällande personlighet och problemlösningsförmåga. Resultatet kan sammanfattas som kandidatens potential mot utlyst tjänst och ligger till grund för den fortsatta processen.

• Grundläggande krav för rollen/CV
I de flesta fall finns vissa skallkrav gällande formella meriter eller erfarenheter i relation med utlyst tjänst. Det kan exempelvis röra sig om krav på C-körkort, viss utbildningsnivå, ledarerfarenhet eller erfarenhet av ett specifikt arbetsområde.

• Personlighetstester
Nästa steg i processen är tester. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och mer rättvis för dig som söker arbete hos oss. En objektiv urvalsprocess gör att alla kandidater bedöms på samma sätt. Det minimerar även risken att fördomar och förutfattade meningar påverkar vår bedömning och ser till att bedömningen handlar om det som är relevant för aktuell tjänst.

Vi använder oss av följande tester:
MAP är ett test som ger en utförlig beskrivning av din personlighet och som, med dokumenterad precision, bedömer lämpligheten för vissa specifika uppgifter i arbetslivet generellt, eller i en speciell roll hos oss. Tidsåtgång: max 2h, i praktiken ca 30-40 min.

Matrigma är ett matristest som mäter problemlösnings- och slutledningsförmåga. Tack vare sin icke-verbala form är testet mindre känsligt för kulturella skillnader mellan individer. Testet utmanar förmågan att se samband, fylla i luckor, där information saknas, och att se relationer mellan olika objekt. Tidsåtgång: 40 respektive 12 minuter – vi använder två varianter beroende på vilken roll man söker.

• Kompetensbaserad intervju
Det här är en strukturerad intervju som handlar om att utvärdera din förmåga att utföra det som krävs för att lyckas i rollen. Vi ställer frågor om hur du har agerat i olika situationer som vi vet är viktiga. Fokus ligger på erfarenheter, tidigare beteenden och vad man åstadkommit, snarare än på hypotetiska eller allmänna beskrivningar om vad som är viktigt i olika situationer.

• Arbetsprov, färdighetsprov, annan bedömning
Vissa roller kräver kunskaper och färdigheter som vi vill säkerställa att du har. Exempelvis kan en redaktör eller en formgivare förväntas visa arbetsprover.

• Referenser
Vi har som princip att be om två eller tre referenser från dig, varav minst en är någon som varit din chef eller arbetsledare.

• Rekryterande chefs chef
Som ett sista steg i vissa roller träffar kandidaten chefens chef och får här en möjlighet till mer inblick i verksamheten och lär känna den person som sätter mål och följer upp affärsområdet i dess helhet.

 

Hemköp chat icon