Hemköp

Allmänna villkor för Hemköp E-handel

Villkoren har uppdaterats 2022-07-01

1. Allmänt

Hemköpskedjan AB, org. nr 556113-8826 (”Hemköp”) tillhandahåller ett e-handelssystem för onlineförsäljning av dagligvaror från Hemköp eller handlarägda butiker inom Hemköpskedjan genom e-handelsbutiken www.hemkop.se (”Hemsidan”) och tillhörande app (”Hemköps app”) (gemensamt kallade ”hemkop.se”). Säljare är Hemköp eller bolaget som driver den butik som du väljer att hämta varorna i (se mer under avsnittet Hemleverans och upphämtning nedan). Butikens kontaktuppgifter framgår i samband med beställning och denne företräds i köp via hemkop.se av Hemköp. Hemköp hanterar allt som rör dina köp via hemkop.se. Om du väljer att hämta i butik och det är en handlarägd butik hanterar dock denne plock av varor och tar emot din betalning.

Dessa allmänna E-handelsvillkor (”Köpvillkoren”) gäller när du som konsument e-handlar varor på hemkop.se. Genom att lägga en beställning på hemkop.se godkänner du som kund dessa Köpvillkor samt Hemköps integritetspolicy.

Hemköp har rätt att när som helst i tiden uppdatera och ändra Köpvillkoren utan att meddela dig på förhand. De Köpvillkor som är tillämpliga på din beställning är den version som finns tillgänglig på hemkop.se vid tidpunkten för beställningen. För vid var tid gällande Köpvillkor är publicerade på hemkop.se och vi rekommenderar dig att alltid hålla dig uppdaterad om de senaste Köpvillkoren.

Hemköp har vidare rätt att när som helst i tiden uppdatera, ändra, begränsa och/eller ta bort innehåll eller funktioner på hemkop.se utan att meddela dig på förhand.

2. Avtal och kunduppgifter

För att e-handla på hemkop.se måste du ha fyllt 18 år, vara myndig och ha juridisk rätt att ingå avtal. Detta verifierar du genom att godkänna villkoren när du lägger en beställning på hemkop.se. För att kunna handla via Hemköps App behöver du registrera dig som klubbmedlem i vår kundklubb. Se våra allmänna villkor för Klubb Hemköp här.

Du kan antingen välja att vara inloggad klubbkund på Hemsidan eller att handla som gäst.

Som kund är du ansvarig för att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina inloggningsuppgifter ska detta anmälas till kundtjänst. Om en sådan anmälan inte gjorts ansvarar du för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter.

Hemköp förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning, t.ex. om felaktiga personuppgifter har uppgivits eller om det finns andra sakliga skäl.

Hemköp förbehåller sig rätten att stänga av dig som e-handelskund. Vid eventuell avstängning blir du informerad om detta.

3. Beställning, ändring och avbokning

På hemkop.se kan du se vilka tider som finns tillgängliga för leverans av din beställning samt när du senast måste genomföra din beställning för respektive leveranstid.

När du som kund slutfört din beställning och Hemköp har mottagit din order skickas en beställningsbekräftelse via e-post. Beställingsbekräftelsen innebär inte att avtal om köp slutits. I denna bekräftelse kan du se vilka möjligheter du har att ändra och/eller avbeställa din order och vid vilken sista tidpunkt detta måste ske. Notera att om du ändrar eller avbeställer din order för sent kan det medföra extra kostnader i enlighet med vår rätt som säljare enligt gällande konsumentköplag.

När Hemköp slutligt bekräftat din order inklusive vilka varor som har plockats får du en plockbekräftelse via e-post och det slutliga beloppet dras då från ditt kort, för det fall du valt kortbetalning, eller faktureras, om du valt en av Klarnas fakturabetalningslösningar. Se mer i detalj under avsnittet Betalning nedan.

Varor
På hemkop.se visas produktinformation för varje vara men då informationen inte alltid är och/eller kan vara komplett så hänvisas du till varans förpackning för fullständig produktinformation och uppgifter, såsom tillverkningsdag och bäst före-datum. Gällande information om ingredienser och allergener så är det alltid märkningen på en varas förpackning som gäller.

Hemköp reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella tryckfel på hemkop.se, både avseende bild och text. Exempel på sådana fel kan vara felaktig information i produktbeskrivningen, att en bild inte återger produktens exakta utseende eller att det anges felaktigt pris på en vara. Hemköp reserverar sig även för att produkter kan komma att utgå ur sortimentet.

Ersättning av varor
De varor som finns på hemkop.se vid beställningstillfället lagerhålls. Dock kan lagersaldot hinna ändras från beställningstillfället till dess att ordern plockas. Om en vara som du beställt inte finns i butiken/lagret vid plocktillfället, ersätts den med en likvärdig vara. Om du inte vill ha en ersättningsvara finns det möjlighet att avsäga sig detta genom att tacka nej till ersättningsvaror i samband med beställningen. Du kan välja att acceptera ersättningsvaror för samtliga varor i din varukorg eller välja för varje enskild vara.

Då ursprungsland på frukt och grönt kan variera från dag till dag kan Hemköp komma att leverera frukt och grönt med annat ursprungsland än det som anges vid beställning om du accepterar ersättningsvaror.

Eventuella ersättningsvaror finns med i den plockbekräftelse som skickas ut via e-post samma dag varorna levereras. Du betalar alltid det lägsta priset av den beställda varan och den plockade likvärdiga varan. Om du tackat nej till ersättningsvaror får du inte någon annan vara i stället och självklart betalar du inte heller för den beställda varan.

Åldersgräns för vissa varor
Om du väljer att handla som gäst på hemkop.se, kan vi inte verifiera din ålder och du får därför inte tillgång till åldersbegränsade varor, t.ex. läkemedel, tobak, alkoholhaltiga drycker och energidrycker.

5. Priser och kampanjer

På hemkop.se visar vi dagsaktuella priser. De priser som anges när du slutför din order är de priser som gäller för din beställning. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Eventuell pant läggs till på priset när varan betalas.

Reservation för viktvaror samt kassar
Priset på s.k. viktvaror, t.ex. frukt och grönt eller kött, baseras på varans vikt och fastställs när ordern har plockats och varan har vägts. För att du vid orderläggning ska få en uppfattning om varans storlek och vad den kommer kosta, anges en snittvikt som är baserad på vad en sådan vara brukar väga. Vid betalning används snittvikten för att kunna reservera ett belopp innan varan blivit plockad och vägd. För att ta höjd för en eventuell prisjustering som kan uppstå om den beräknade vikten skiljer sig från den plockade vikten, reserveras ett tillägg på 10 procent av varukorgens sammanlagda värde. När varan är plockad och vägd korrigeras det reserverade priset utifrån den faktiska vikten. Butiken/lagret har alltid som ambition att plocka en mängd som motsvarar din order.

I det tillägg som reserveras ingår även en uppskattad kostnad för bärkassar. Hur många kassar som används för en order, samt vad kostnaden totalt blir för dessa, fastställs först när ordern är plockad. När ordern är plockad korrigeras det reserverade priset utifrån det faktiska antalet kassar.

6. Erbjudanden m.m.

Erbjudanden och rabattkoder
När du handlar på Hemköps e-handel kan du ta del av olika erbjudanden och rabatter. Klubberbjudanden kan dock endast nyttjas av inloggade Klubb Hemköp-kunder.

Erbjudanden (t.ex. men inte begränsat till produkterbjudanden, kampanjer och rabattkoder) gäller enligt villkor för respektive specifikt erbjudande. Det kan t.ex. avse kunds rätt att ta del av erbjudandet och hur länge erbjudandet gäller. Hemköp har med anledning av eventuella tryckfel eller andra felaktigheter rätt att när som helst justera villkoren för ett erbjudande och/eller avsluta ett erbjudande.

De erbjudanden som är aktuella när du slutför din order är de som gäller för din beställning. Om du öppnar din order kan detta påverka priserna eftersom du får de priser som gäller för dagen som du ändrar din beställning och då kan det hända att erbjudanden inte längre gäller.

Om du vill använda en rabattkod så kan du i samband med att du checkar ut din order fylla i rabattkoden. Ditt pris räknas då om och du kan se ditt nya totalbelopp. Rabattkoder kan endast nyttjas av inloggade klubbkunder.

Värdecheckar
Om du har en värdecheck du vill använda när du e-handlar lägger du till denna när du checkar ut din order. Ditt pris räknas då om och du kan se ditt nya totalbelopp. Värdecheckar kan endast nyttjas av inloggade klubbkunder.

7. Avgifter

När du beställer varor via hemkop.se tillkommer alltid en serviceavgift. Utöver detta debiteras en leveransavgift för att få varorna levererade hem till din dörr. Vid var tid gällande avgifter finns tillgängliga på hemkop.se.

8. Betalning

Du kan betala din order antingen med bank-, betal- eller kreditkort från Visa, Mastercard eller American Express eller med fakturabetalning genom Klarna. Det går endast att betala med betalkort utfärdade inom EU. Det går inte att betala med kontanter, checkar eller presentkort.

Betalkort
I samband med att du slutför din order reserveras ett belopp från ditt konto. Själva kortdebiteringen sker efter att din order är plockad. Transaktionen bokförs normalt inom fem bankdagar från din leverans- eller upphämtningsdag.

Köpet sker via Hemköps samarbetspartner för kortbetalningar, betalningslösningsleverantören PayEx Finance AB (”PayEx”). När du registrerar ditt bank-, betal- eller kreditkort skickas du och dina uppgifter (krypterade med en referens) till PayExs betalsida som är SSL-krypterad där du fyller i ditt kortnummer. Hemköp sparar således inte kortnumret på ditt bank-, betal- eller kreditkort. I de fall du väljer att spara kortuppgifter görs det hos PayEx och Hemköp skickar eventuellt efterföljande beställningar samma referens med envägskryptering till PayEx. PayEx är certifierat enligt PCI-DSS och all kommunikation som sker vid betalning är krypterad för säker internetöverföring.

Fakturabetalning
Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna.

Betala Direkt: Betala Direkt baseras på autogiro och ditt konto debiteras först när Hemköp har hanterat din beställning och skickat din order. Villkoren för Betala direkt finner du här.

Betala inom 30 dagar: Betalningstid är 30 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för att betala inom 30 dagar finner du här.

Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 kronor) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

9. Hemleverans och upphämtning

Hemköp erbjuder leverans genom hemleverans samt upphämtning i butik. Hemköp levererar till ett flertal orter i Sverige. På hemkop.se kan du fylla i din adress och se vad som gäller för just din adress och om du kan få hemleverans eller hämta upp dina varor i en närliggande Hemköp-butik.

På hemkop.se kan du även se vilka dagar och tidsintervall som finns tillgängliga för din hemleverans eller upphämtning. I samband med att du lägger din order väljer du dag och tidsintervall. Olika tider gäller för när du senast kan ändra din order. Du hittar vilka tider som gäller för att ändra när bokar din tid för upphämtning eller hemleverans.

Hemköp har som ambition att leverera din order på angiven leveranstid alternativt upphämtningstid, inom det tidsintervall du valt, men med reservation för eventuella förseningar och driftstörningar.

Upphämtning
När din order är plockad får du en plockbekräftelse via e-post och på leveransdagen kommer du att motta ett SMS med information om vilken tid du kan hämta dina varor.

Butiker som erbjuder upphämtning i butik har en hämta-station eller ett upphämtningsskåp där du snabbt och enkelt kan hämta upp dina varor. När du ska hämta upp dina varor trycker du på länken i ditt SMS. Om butiken i stället har skåp så anger du ditt mobilnummer vid skåpet för att hämta upp dina varor. Om du köpt åldersbegränsade varor behöver du också ha giltig legitimation med dig.

Om du inte har möjlighet att hämta dina varor inom det tidsintervall du valt, vänligen kontakta kundtjänst så snart som möjligt. Dina varor anses levererade när du hämtat dem. Notera att om du avstår från att hämta dina varor har Hemköp rätt till ersättning i enlighet med vår rätt som säljare enligt gällande konsumentköplag.

Hemleverans
Om du valt hemleverans får du när din order är plockad en plockbekräftelse via e-post och på leveransdagen kommer du att motta ett SMS med beräknad leveranstid. Det finns också en länk du kan klicka på för att följa din leverans. Om inget oförutsett inträffar kommer dina varor att levereras på denna tidpunkt +/- 15 minuter. Tidpunkten uppdateras löpande, så att du hela tiden vet ungefärlig leveranstid.

Leverans av dina varor sker till den adress som du har angivit vid beställningen. Det är du som är ansvarig för att meddela korrekta uppgifter och därmed ge oss möjlighet att leverera till rätt adress och utan eventuella hinder. Om t.ex. en grind eller port hindrar oss från att komma fram till din dörr lämnas varorna inte kvar. Om en annan person än du är hemma har vi rätt att lämna över varorna till denna person. Hemköp kan komma att kräva legitimation och/eller signatur för att bekräfta leveransen samt fotografera varorna.

Om du eller någon i ditt hushåll inte är hemma gör transportören en bedömning om varorna kan lämnas utanför din dörr. Under förutsättning att transportören kommer fram till din ytterdörr lämnas varorna alltid utanför dörren. Åldersbegränsade varor som kräver legitimationskontroll lämnas dock aldrig kvar. Om vi inte kan fullgöra leveransen på grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter, t.ex. att din adress inte stämmer och/eller att felaktig portkod meddelats, innebär det att varorna inte lämnas kvar. Om varorna inte kan lämnas tas de tillbaka till butiken/lagret som plockat dina varor. För att få bekräftelse på om du har möjlighet att hämta upp varorna i butik, vänligen kontakta kundtjänst. Om du avstår från att hämta dina varor kommer du att debiteras för hela ordervärdet.

10. Legitimationskontroll

Oavsett leveransmetod – vid upphämtning i butik eller vid hemleverans – förbehåller Hemköp sig rätten att begära legitimation vid utlämning av varor med åldersgräns. Om inte den person som tar emot varorna kan uppvisa legitimation, är drogpåverkad/berusad eller det finns misstanke om langning vid leverans av order som innehåller varor med åldersgräns har Hemköp rätt att neka utlämning av varorna med åldersgräns. Varan/varorna med åldersgräns tas då tillbaka till butiken/lagret.

11. Reklamation

Du har rätt att reklamera varor som är felaktiga enligt Konsumentköplagen (SFS 2022:260) ) under förutsättning att felet uppstod inom tre (3) år från att varan avlämnades till dig och att du meddelat oss om felet inom skälig tid efter du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Vad som anses vara inom skälig tid bedöms från fall till fall och avgörs med hänsyn till varans beskaffenhet men reklamation som görs inom två (2) månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara inom skälig tid. Om du önskar reklamera en vara ska du kontakta kundtjänst så snart som möjligt.

Vanligtvis sker en kreditering av den felaktiga varans värde på grund av reklamation. En sådan kreditering görs inom några bankdagar till samma kort som uppgavs när du lade din order. Om du betalade med Klarnas direktbetalning eller om du har ett konto hos Klarna återbetalas pengarna automatiskt. Om du inte har ett anslutet bankkonto hos Klarna behöver du som kund fylla i ett återbetalningsformulär till Klarna och därefter återbetalas pengarna till ditt konto, vanligtvis inom några bankdagar.

Enligt Hemköps färskvarugaranti samt nöjdkundgaranti får du dubbla pengarna tillbaka av varans värde om du av någon anledning inte är nöjd med kvaliteten och reklamerar sådan vara inom produktkategorierna frukt & grönt samt färskt kött.

Denna punkt begränsar inte dina rättigheter som konsument enligt vid var tid gällande konsumentköplag.

12. Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du som konsument som huvudregel rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från leverans av varan, dvs. inom den s.k. ångerfristen. Sådan ångerrätt gäller dock inte för sådana varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla, t.ex. färskvaror/livsmedel med kort datum eller blommor. Ångerrätten gäller inte heller en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och inte på tidningar eller tidskrifter.

Om du vill utöva din ångerrätt ska du inom ångerfristen meddela Hemköps kundtjänst eller besöka en Hemköp-butik. Vill du kontakta kundtjänst kan du antingen skicka ett e-postmeddelande med information om ordernummer och vilken vara du vill ångra, alternativt kan du använda dig av den standardblankett, ångerblanketten, som Konsumentverket tagit fram. Du finner ångerblanketten här.

Om du utövar din ångerrätt ska du, utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag du meddelat att du ångrar köpet, på egen bekostnad lämna tillbaka varan i en butik eller sända tillbaka varan till den butik/lager där den införskaffades. Kontakta kundtjänst för adressuppgifter.

Om du utövar din ångerrätt inom angiven tid kommer vi att betala tillbaka betalningen som vi erhållit av dig avseende de varor som omfattas av ångerrätt. Återbetalning kommer att ske snarast möjligt från det att varan har returnerats eller från den dag då du visar att du har returnerat varan. Återbetalning vid retur sker på likadant sätt som betalningen vid köpet.

På det belopp som ska återbetalas förbehåller sig Hemköp rätten att göra värdeminskningsavdrag i den mån du har hanterat varan i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

13. Force majeure och andra befrielsegrunder

Om Hemköp inte kan utföra åtaganden mot dig till följd av omständigheter som kan anses ligga bortom Hemköps kontroll så utgör det inte ett avtalsbrott. Hemköp förbehåller sig rätten att ändra eller inte genomföra leverans med kort varsel vid t.ex. tekniska problem, andra kommunikationsfel, hinder i trafiken, väderförhållanden, trafikolyckor eller liknande omständigheter, naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda eller försening i tjänster från underleverantör pga. nämnda omständigheter eller annan omständighet utanför Hemköps rimliga kontroll. Dessa omständigheter eller liknande omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om en sådan situation skulle uppstå, kommer dock Hemköp försöka att utföra åtaganden i möjligaste mån och i de fall det inte är möjligt att kompensera dig i skälig omfattning.

14. Behandling av personuppgifter

Hemköp behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter, betal- och orderinformation bl.a. för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig och kunna hantera din beställning. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på https://www.hemkop.se/artikel/dataskydd. Dessutom, för att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt-, konto- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag, Klarnas Dataskyddsinformation och PayEx information om dataskydd.

15. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till varumärken och upphovsrätt, på hemkop.se tillhör Hemköp eller licensgivare. All användning av hemkop.se och dess innehåll är endast tillåtet för ditt personliga bruk. Annat användande, såväl för kommersiella som för privata syften, är inte tillåtet utan tillåtelse från Hemköp.

16. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt tillämpas på dessa Köpvillkor. Om du som kund vill framföra klagomål eller har andra synpunkter vill vi gärna att du tar kontakt med vår kundtjänst. Om vi inte kan komma överens kan du även göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Hemköp följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Som konsument har du även möjlighet att använda dig av EU-kommissionens ODR-plattform (online dispute resolution) rörande tvistlösning på nätet.

17. Kontaktuppgifter

Kundtjänst Hemköp e-handel
Vid frågor ombeds du kontakta kundtjänst via:
E-post: ehandel@hemkop.se
Telefonnummer: 0771- 55 44 00

Hemköpskedjan AB
Postadress: 107 69 Stockholm
E-post: info@hemkop.se
Org. nr. 5566113-8826

Kontaktuppgifter till Hemköpsbutikerna hittar du här.

Hemköp chat icon